Munken

Munken

Munken lurer som en automatisk fartsynderfanger i vejkanten – delvist skjult og alligevel synlig mellem træerne i en lille skov ved Lynggårdsvej syd for Humledal.
Kæmpestenen med den ejendommelige form består af bornholmsk gnejs som undergrunden. Den bestiges nemt af de fleste, men hvoraf navnet stammer, er der tilsyneladende ingen, der ved.

Geologi

Munken syd for Humledal består af bornholmsk gnejs. Farven er rødlig, hvilket skyldes kalifeldspat, og sortstribet med mørke mineraler af biotit og hornblende. Øvrige mineraler er kvarts og plagioklas. Fordelingen er omtrent en tredjedel til hvert af de tre hovedmineraler, kalifeldspat, plagioklas og kvarts, men med overvægt af kalifeldspat. Stribningen, eller foliationen, som geologerne kalder det, er det kendetegn, som adskiller gnejs fra de mere homogene granitter. Den bornholmske gnejs hører til de ældre bjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,7 milliarder år.

Den faste klippeoverflade, Munken står på, består også af bornholmsk gnejs. Munken er godt nok flyttet af indlandsisen, men ikke ret langt. Den er, hvad geologerne kalder en lokal vandreblok.

Foto: Henrik J. Granat


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Bornholm-Gneis

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 120.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-14 og 62-63.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Munken

Det har ikke været muligt at finde en historie, der forklarer, hvordan Munken fik sit navn.

Munken er 3,0 m høj, 5,0 m lang og 2,5 bred. Vægt og volumen anslås til 50 tons og 20 m3.

Der er tilsyneladende ingen sagn eller overleveringer om Munken.

Munken er ikke fredet. Det skyldes, at der ikke kendes sagn om den.

Besøg Munken

Munken kan findes i Olsker Sogn, BornholmMunken står nord for Rutsker Højlyng, der ligger mellem Sandvig, Gudhjem og Klemensker på den norlige del af Bornholm. Du finder kæmpestenen næsten i vejkanten til Lynggårdsvej i vest for denne en kilometer syd for Humledal. Den står i skov på det stykke af Lynggårdsvej, der løber mod syd fra Humledal, hvor der er skov på begge sider af vejen.

Det har ikke været muligt at finde frem til, om småskoven, hvor Munken står, er privat skov eller kommunal skov. Står Munken i privat skov, er adgangsreglerne som følger: I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs mere om adgang til private skove.