Rokkesten Rutsker

Rokkesten Rutsker

I Rutsker Højlyng finder du Bornholms største forsamling af store vandreblokke. På en times rundtur til fods når du ud over områdets Store og Lille Rokkesten også forbi den mystiske Stenrøret og sjove Fabeldyret samt en række andre, men unavngivne løse blokke, der tilsammen giver landskabet sit særegne præg.
Blokkene består af bornholmsk gnejs. De fleste har bølget overside og kantede sider, der tyder på, at indlandsisens først har bevæget sig henover stenene, da de lå fastlåste i klippeoverfladen, men senere evnede at vriste dem ud af overfladen og flytte dem et stykke.

Geologi

Store Rokkesten i Rutsker Højlyng består af bornholmsk gnejs. Farven er rødlig, hvilket skyldes kalifeldspat, og sortstribet med mørke mineraler af biotit og hornblende. Øvrige mineraler er kvarts og plagioklas. Fordelingen er omtrent en tredjedel til hver af de tre hovedmineraler, kalifeldspat, plagioklas og kvarts, men med overvægt af kalifeldspat. Stribningen, eller foliationen, som geologerne kalder det, er det kendetegn, som adskiller gnejs fra de mere homogene granitter. Den bornholmske gnejs hører til de ældre bjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,7 milliarder år.

Rutsker Højlyng ligger i det bornholmske gnejsområde, så Rutskers Rokkesten er en lokal ledeblok. Den er med andre ord ikke flyttet langt, da indlandsisen regerede.

Den bølgede overside er glatsleben af indlandsisen. De øvrige sider er brudflader.

Stenens størrelse

Rokkestenen i Rutsker Højlyng har næsten form som en rektangulær kasse med en bølget overside. Kassen måler 4,3 m i længden og 2,5 m på bredeste sted. Oversidens højeste højde er 1,9 m faldende til 1,0 m i laveste hjørne. Hvis du sætter en gennemsnitshøjde på 1,5 m og en gennemsnitsbredde på 2 m, får stenen en volumen på 13 m3. Sættes volumenvægten til 2,7 tons/m3, får stenen en vægt på 35 tons.


 


 

Feltbeskrivelse: Jørgen Butzbach, DN og Henrik J. Granat, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Bornholm-Gneis

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Rokkestenene – i Rutsker Højlyng.

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. 32 sider. Side 31.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-14 og 62-69.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 119.

Stub-Jørgensen, C. (1959): Vandreblokke på Bornholm. Jul på Bornholm, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, Rønne. Side 4-9.

Kjøller, F. (1942): Fra Rutsker Højlyng. Jul på Bornholm, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, Rønne. Side 21-25.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Rokkesten Rutsker

Der er tilsyneladende ingen sagn om Store Rokkesten i Rutsker.

Store Rokkesten i Rutsker Højlyng ligger sammen med Lille Rokkesten, Fabeldyret og Stenrøret uden for fredningsgrænsen til Rutsker Højlyng og Spelling Mose, men turbeskrivelsen til området fortæller om stenene.

Se Det fredelige Danmarkskort

Besøg Rokkesten Rutsker

Rokkesten Rutsker kan findes i Rutsker Højlyng, Rutsker Sogn, Bornholm. Rutsker Højlyng ligger mellem Sandvig, Gudhjem og Klemensker på den nordlige del af Bornholm. Et godt udgangspunkt for en gåtur finder du i P-pladsen ved Lynggårdsvej, hvor denne snor sig gennem skoven. Her finder du en informationstavle med kort, der viser en rundtur, hvor en afstikker viser til Rokkestenen. Rundturen passerer desuden Stenrøret og mange af skovens øvrige store sten.

Cykelrute 26 kommer forbi samme P-plads.

Rutsker Højlyng er vist kommunal skov med offentlig adgang døgnet rundt.