Æggehønen

Æggehønen

Piet Hein var muligvis blevet overrasket ved synet af Æggehønen, der set fra flere sider minder om hans superellipse-æg. Eller måske har han simpelthen gået på kyststien langs den særdeles smukke klippekyst – en gåtur, alle bør tage på et tidspunkt – og er blevet inspireret til sin verdenssucces.
Rene gætterier! Men rigtigt er det, at tæt på ligner kæmpestenen en høne, der ligger på æg. Eller hovedet på en strandet kaskelothval? Besøg den, bedøm selv og bestig kæmpen.

Geologi

Æggehønen består af vanggranit. Farven er grålig med et rødligt skær. Karakteristisk for vanggranit er, at de sorte mineraler findes samlet i hobe op til 1 cm store. Øvrige mineraler er kvarts og plagioklas. Fordelingen er almindeligvis omtrent lige fordelt mellem de tre hovedmineraler kalifeldspat, plagioklas og kvarts, dog med en lille overvægt af kalifeldspat. Vanggranit hører til de yngre grundfjeldsbjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,4 milliarder år.

Kyststrækningen mellem Tejn og Allinge ligger i det bånd af vanggranit, der adskiller Hammergranitten i nord fra den bornholmske gnejs sydfor. Så Æggehønen er en lokal ledeblok.

Kæmpestenen på nordøstkysten blev nok ikke flyttet langt, da indlandsisen regerede. Stenen skiller sig alligevel ud som en anden og mere grå udgave af vanggranit end de øvrige strandsten. Og den ser mere afrundet ud. Den runde form skyldes muligvis exfoliation, hvor granitten skaller af i flager ligesom lagene i et løg. Desuden har en frostsprængning flækket et større stykke af på sydsiden.

Fotos: Henrik J. Granat

Troldkællingen Kjestena

Ifølge sagnet skulle Æggehønen være kastet i et strømpebånd af en trold eller en troldkælling på Christiansø. Et andet sagn er lidt mere specifikt, idet troldkællingen nævnes ved navn. Hun hed Kjestena og kastede stenen mod Skt. Ols Kirke, men ramte heldigvis ikke. Historien fortsætter og fortæller, at samme Kjestena tog til landet fra øen for at se sit værk. Hun satte sig til rette op ad en klippe nord for Æggehønen. Klippen kaldes derfor Kjestenas Stol.


 


 

Feltbeskrivelse: Jørgen Butzbach, DN og Henrik J. Granat, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Vang-Granit

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Æggehønen – Sandkås - Løsebæk.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31 og 68.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-14 og 47-50.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 120.

Stub-Jørgensen, C. (1959): Vandreblokke på Bornholm. Jul på Bornholm, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, Rønne. Side 4-9.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 172-173.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Æggehønen

Æggehønen har sit navn, fordi der under og især omkring kæmpestenen ligger en del mindre sten. Det leder tanken hen på en høne, der ligger på æg. På Bornholm findes flere sten med lignende navne og navneophav. F.eks. Kyllingeklippen i Paradisbakkerne, samt Kyllingehønen og Hanen 2 km sydvest for Åkirkeby.

Æggehønen måler 6 x 5 m og er 3 m høj.

Beregnet som ellipsoide bliver volumen 47 m3 og den vejer knap 130 tons, hvis du regner med en vægtfylde for granit på 2,7 tons/kubikmeter. Den måler 18 m i omkreds.

Langs kyststien fra Allinge til Æggehønen passerer du flere vandrette flader af sten i knytnævestørrelse. Fladerne blev dannet, da havniveauet lå nogle meter højere end i dag i stenalderen, da Stenalderhavet havde sin største udbredelse for 8.000 år siden.

Besøg Æggehønen

Æggehønen kan findes i Allinge-Sandvig Sogn, BornholmÆggehønen ligger på stranden på Bornholms nordøstkyst mellem Allinge-Sandvig og Tejn. Kyststien mellem Allinge og Sandkås følger den smukke klippekyst med dens fremspring og vige. Du kan stille bil eller cykel ved den lille sandstrand for enden af Løsebækgade. Småvejene Birkebakken og Fuglesangen fører dig fra landevej 158 Tejnvej mod øst til Løsebækgade, hvor du skal svinge mod syd og fortsætte, til du når p-pladsen.

Der er offentlig adgang døgnet rundt langs Danmarks kyster. Kyststien, der leder dig forbi Æggehønen, er dog forbeholdt gående. Der er ikke adgang for cykler, knallerter og biler.