Sjælland

Kæmpestenen Sjælland stak ud af havbunden som et undersøisk skær i Flinterenden i Øresund. Herfra blev den flyttet i forbindelse med opførelsen af Øresundsforbindelsen, der stod færdig i år 2000. Nu står den opstillet sammen med 'Skåne' på den kunstige halvø, hvor tunnelturen til Peberholm begynder for dem, der skal til Sverige.
'Sjællands' petrografi er velundersøgt i tyndslib skåret af en udboret kerne. Den består af omtrent lige dele kalifeldspat, plagioklas og kvarts. En tydelig lineation betyder, at bjergarten klassificeres som en granitisk gnejs.

Geologi

Der er lavet en petrografisk beskrivelse af en udboret kerne fra 'Sjælland'. Beskrivelsen med billeder af tyndslib ses i tidsskriftet Geologi, Nyt fra GEUS, 2/2000. 'Sjælland' består af disse mineraler:

  • Kalifeldspat (mikroklin) – 36 %
  • Kvarts – 34 %
  • Plagioklas – 25 %
  • Biotit – 4 %
  • Muskovit, titanit, zirkon, apatit, allanit, magnetit?, granat og flusspat tilsammen – 1%

De dominerende mineraler kalifeldspat og plagioklas ses som 0,1-1 mm store korn, og bjergarten betegnes derfor som fin- til mellemkornet. Kvarts og plagioklas giver bjergarten sin grå farve isprængt lyserøde partier fra kalifeldspatten mikroklin, der ses spredt som op til 5 mm store korn.

'Sjællands' sammensætning er granitisk med omtrent lige dele kalifeldspat, plagioklas og kvarts, men da bjergarten har tydelig lineation, klassificeres den som en granitisk gnejs. Bjergarten er deformeret og omkrystalliseret. Lineationen ses tydeligst på kvartskornene, der er strakt ud til små cigarer op til 15 mm lange. Kvartskornenes aflange form fremhæves af sorte biotitkorn, der omkranser kvartskornene. Feldspatkornene derimod er knust ned under deformationen til korn mindre end 1 mm.

Sjællands oprindelse

'Sjælland' blev fundet i moræneaflejringer afsat under Hovedfremstødet, der kom fra nordøst. Nordøst for Øresund ligger Sydsverige. Da granitisk gnejs findes i store dele af det sydsvenske grundfjeldsområde, kommer vi det ikke nærmere end, at 'Sjælland' stammer fra et sted i Sydsverige.

Kulturspor

En kerne på 10 cm i diameter blev boret ud af 'Sjælland' for at give plads til et rør med navnene på alle, der havde medvirket til at etablere Øresundsforbindelsen. Røret blev indmuret ved åbningsceremonien den 1. juli år 2000. Stenkernen kom til GEUS, og fra den blev skåret såkaldte tyndslib, der er en 0,03 mm tynd skive, i hvilken bjergartens enkelte mineraler kan bestemmes ved brug af mikroskop.

Fundhistorie

'Sjælland' blev fundet på bunden af Flinterenden, der er den del af Øresund, der ligger mellem Saltholm og Sverige. Der lå den som et skær, hvor to tredjedele af blokken stak op. På pynten ved Kastrup ligger den omvendt, og den øverste tredjedel ligner en mørk kalot, som markerer den del, der tidligere lå begravet i havbunden.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 12b.

Pedersen, S.A.S. og Andersen, P.R. (2000): To vandreblokke står vagt ved Øresundsforbindelsen, GEOLOGI, NYT FRA GEUS 2/2000. Side 2-7.

Pedersen, S.A.S. m.fl. (2000): ”Skåne” and ”Sjælland” two erratics from Øresund, Geological description of a granitic and a quartz-syenitic erratic boulders from the seabed in Drogden and Flinterenden, Øresund. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse RAPPORT 2000/35. 19 sider.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om kæmpestenen Sjælland.

'Sjælland' og ”'Skåne' er navngivet efter de to landsdele, Øresundsforbindelsen forbinder.

'Sjælland' er den mindste af de to stenkæmper, der står opstillet ved tunnellen under Øresund mellem Amager og Peberholm. ”Sjælland” blev ikke vejet, som ”Skåne” blev det i forbindelse med transport. Begge kæmpesten er lige akkurat så store, at de er tydelige på GoogleMaps, og man kan på kortet måle vandret længde og bredde nogenlunde nøjagtigt. Højreklik og ”Mål distance”. ”Sjælland” måler 4,5 m i længden og 3,4 m i bredden. Højden måler 2,7 m vurderet fra foto med menneskelig målestok i artiklen Nyt fra GEUS 2/2000. Med de mål og beregnet som en omdrejningsellipsoide vejer ”Sjælland” omkring 60 ton.

Besøg kæmpestenen Sjælland

'Sjælland' findes på Amager i Kastrup Sogn, Tårnby Kommune. Kæmpestenen Sjælland ligger på en kunstige halvø, der stikker ud fra Amager ved Kastrup, hvor Øresundsforbindelsen begynder på den danske side. Ved den sidste afkørsel fra Øresundsmotorvejen inden du fortsætter til Sverige, og hvor Amager Strandvej krydser samme motorvej, begynder Kastrup Digevej ved Kastrup Gammel Havn. Cirka 700 meter inde ad Kastrup Digevej mod øst ligger 'Sjælland' og 'Skåne' side om side.

Kastrup Digevej spærres af et hegn tæt ved Kastrup Gammel Havn. På et skilt står ”Adgang forbudt for uvedkommende”. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvem der forvalter den afspærrede del af Kastrup Digevej, og dermed finde frem til, hvem man skal spørge om lov til at besøge de to kæmper.