Sengestenen

Sengestenen

Sengestenen har sit navn efter formen, som dog er mere en liggestols end en sengs. Under alle omstændigheder indbyder Sengestenen til afslapning. Det må være ualmindeligt dejligt at ligge på den solopvarmede granit en sommerdag og lytte til skovens fugle. Sengestenen ligner også en sutsko eller en bil.

Sengestenen består af homogen rødlig grovkornet granit, der hovedsagelig får sin farve fra røde kalifeldspatkrystaller, der stedvis ses større end en centimeter. Desuden ses hvid plagioklas og blanke kvartskorn.

Skovvejen til Sengestenen går forbi den markante bakke Hjortebjerg, der med stejle sider hæver sig 20 meter op over den småkuperede moræneflade.

Hul i jorden

Ifølge sagnet blev Sengestenen kastet af en trold mod Undløse Kirke. Stenen lavede her et stort hul i jorden, hvor den faldt.

En stenrig skovbund

Nordskoven er tilsyneladende fyldt med sten, der ligger strøet i skovbunden med størrelser fra en halv til over en meter. Stenlille må have ligget i en stenrig egn, før markerne blev ryddet for at give plads til plov og harve. Mod øst i Nordskov ligger Stenbjerg, og nord for skoven ligger Stenmagle.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 14.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 26.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 71.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 134.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Sengestenen

Skåltegn i nordenden. Og fingermærker!

På Sengestenen er der to typer grøn mos og grå plamager af lav.

Sengestenen er knap 15 m i omkreds.

Besøg Sengestenen

Sengestenen ligger i Nordskov, Stenlille Sogn, Sorø Kommune. Nordskov er privatejet og hører under Stiftelsen Sorø Akademi. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs om reglerne til private skove.

Nordskov ligger ved Stenlille mellem Sorø og Holbæk. Kommer du ad motorvejen, så tag afkørsel 37 Sorø Ø, og følg vej 57 mod nord og Holbæk. Ved Stenlille svinges mod øst ad Nordskovvej. P-plads i skoven ved Hjortebjerghus. Herfra er det til fods eller på cykel ad Hjortebjergvej mod syd.