Djævlestenen Reerslev

Djævlestenen Reerslev

Djævlestenen i Reerslev Sogn ligger på privat mark, men tæt på offentlig vej. Den er ifølge sagnet kastet af en trold, men hvorfor det er en djævlesten, vides ikke. Bjergarten er rød og domineres af store veludviklede kalifeldspatkrystaller, der har tydelige spalteflader.

Geologi

Bjergarten består hovedsagelig af rød kalifeldspat i centimeterstore krystaller med tydelige spalteflader. Herimellem findes indlejret aflange røggrå kvartskrystaller. Tilsammen klassificerer det denne djævlesten som en grovkornet granit.

Kosmogen eksponeringsdatering fortæller, at Djævlestenen i Reerslev Sogn har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i knap 15.000 år. For 15.000 år siden så den altså dagens lys igen efter en rejse indkapslet i indlandsis. Den aktive is fra Bælthav Isstrømmen forlod Vest- og Midtsjælland for ca. 17.000 år siden. Herefter gik der andre 2.000 år, før Reerslevs Djævlesten var smeltet fri af dødis, eller dækkende sediment var skyllet af. Alt imens tog det vestsjællandske istidslandskab langsomt form.

Trolden og kirken

Djævlestenen er kastet af en trold fra Ringsted eller Roskilde efter Sæby Kirke. Eller fra Kuglehøj efter Reerslev Kirke.

Stenens navn

Det har ikke været muligt at opspore, hvorfor kæmpestenen ved Reerslev er blevet en djævlesten. Stenen har en navnebror, idet der ligger en djævlesten i Egebæksvang ved Sjællands øresundskyst.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 35.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 55.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 74.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 138.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Djævlestenen

Djævlestenen har målene 4,5 x 4 x 2. Hvis beregnet som en ellipsoide, har den en vægt på ca. 50 ton.

Besøg Djævlestenen

Djævlestenen befinder sig i Reerslev Sogn, Kalundborg Kommune, hvor den ligger på privat dyrket mark kun 20 m syd for Risbjergvejen.

Reerslev og dens Djævlesten ligger i Vestsjælland omtrent i centrum af trekanten Slagelse, Kalundborg, Holbæk øst for Tissø og Ruds Vedby. Nærmere bestemt ved Risbjergvej mellem Reerslev og Herrestrup: 1 km øst for Reerslev og 3,5 km vest for Herrestrup.