Kæmpesten Kirke Flinterup

Kæmpesten Kirke Flinterup ligger ved Sorø

Kirke Flinterups kæmpesten består af særdeles grovkornet og skarpkantet granit i rosa og blegblå farver. På trods af de skarpkantede mineralkorn er selve stenen pænt afrundet. Historien går sådan, at stenen blev kastet af en trold mod Flinterup Kirke, men stenen delte sig, og den anden del faldt i Nordskov nordfor.

Geologi

De store og skarpkantede mineralkorn springer i øjnene ved Kirke Flinterups kæmpesten. De rosa kalifeldspatkorn dominerer og når størrelser helt op til 20 mm. Herimellem ses blå og lysegrå kvartskorn 5 til 10 mm store. Hvidgullige kæder af plagioklas, hvor kornene ikke er større end 5 mm, smyger sig imellem og ligger sine steder som smukke ringe omkring de rosa kalifeldspatkorn. Mørke mineraler samler sig i hobe omkring 5 mm store og giver bjergarten et spættet udseende.

Bjergarten er sprød, og man har på fornemmelsen, at den ellers så bastante kæmpesten smuldrer og falder fra hinanden, hvis du giver den et spark.

Kæmpesten Kirke Flinterup

Stenens størrelse

Stenen er nærmest rektangulær med en flad overside. Den runder pænt fra oversiden og går lodret i jorden næsten hele vejen rundt. Den måler 4,8 m i længden og 2,8 m i bredden. Oversiden hælder mod nord, og højden måler 1,3 m i sydenden faldende til 1,1 m i nordenden. For den synlige del anslås volumen til 9 kubikmeter og vægten til 23 tons.

Den norske trold og Flinterup Kirke

Ifølge sagnet blev kæmpestenen ved Kirke Flinterup er kastet af en norsk trold mod Flinterup Kirke. Stenen gik i to stykker i luften, og den anden del ligger i Nordskov nordfor og kaldes Sengestenen


 


 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 56.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 56.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 64.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 96.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 151.

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Kirke Flinterup

Besøg Kæmpesten Kirke Flinterup

Adgang
Kæmpestenen ved Kirke Flinterup ligger på privat dyrket mark. Du må spørge markens ejer om lov, hvis du vil gå over marken for at komme helt hen til stenen.

Find vej
Kirke Flinterups kæmpesten ligger mellem Sorø og Stenlille midt på Sjælland. Sorøvej rute 57 forbinder de to byer. 4 km nord for Sorø stikker Juliedalvej mod øst i retning af Kirke Flinterup. Efter knap 2 km, og inden du når den gule ejendom Juliedal, ser du stenen på en mark på nordsiden af Juliedalvej.