Kæmpesten Vonsild

Kæmpesten Vonsild

Vonsilds kæmpesten ligger sekskantet og afrundet på en mark lidt uden for byen. Stenen hører ikke til blandt de største og mest imponerende kæmpesten. Bjergarten er imidlertid interessant og skiller sig ud. Den fremstår sort/hvid, hvor det er muligt at se den for begroning. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afgøre, om stenen består af granit, som rigtig mange andre kæmpesten i Danmark, eller om den skal klassificeres som den betydeligt sjældnere granodiorit.

Geologi

Vonsilds kæmpesten er temmelig begroet af laver. Hvor bjergarten titter frem, fremstår den omtrent i sort/hvid. Størrelsen på de enkelte mineralkorn holder sig generelt under 5 mm med enkelte afstikkere, der er større. Bjergarten betegnes derfor som mellemkornet. Bjergarten fremstår homogen og enskornet uden stribning eller med bånd. Det er derfor ikke en gnejs. De hvide korn består højest sandsynligt af feldspat, men om det er af typen kalifeldspat eller plagioklas, har det i første omgang ikke været muligt at afgøre.

Tæt på ser du grå og til dels glasklare korn. Disse består af kvarts. De sorte korn er enten hornblende eller biotit. Bjergarten kan således være en granit, som en stor del af Danmarks øvrige kæmpesten består af. Hvis de hvide mineralkorn er af typen plagioklas, klassificeres bjergarten som granittens plagioklasrige fætter, der hedder granodiorit. Skal disse spørgsmål afklares, må Vonsilds kæmpesten underkastes en grundigere undersøgelse.

Det yngste isfremstød, der nåede Kolding og omegn under sidste istid, kom fra øst og sydøst og dannede den Østjyske Israndslinje. Den markante israndslinje kan følges fra Mols Bjerge og sydover langs Østjyllands østkyst blot en 20 30 kilometer inde i landet. Vonsild ligger få kilometer øst for og indenfor den Østjyske Israndslinje, hvor indlandsisens rand stod for 19.000 til 18.000 år siden. Isfremstødet kom fra Østersøegnene, og det er derfor mest oplagt at søge efter oprindelsessted for Vonsilds kæmpesten på de kanter.

I Uppsala tæt ved Stokholm findes en sort/hvid granit, der er rig på plagioklas. Vonsilds kæmpesten består muligvis af Uppsala Granit, som også Keldbys kæmpesten på Møn gør.

Kæmpesten Vonsild
Foto: Henrik J. Granat

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.www.skan-kristallin.de Schweden – Gesteinsliste – Uppsala-Granit

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Vonsild

Vonsilds store sten er kun lige akkurat 4 m lang. Bredden måler 2,5 m. Den er temmelig flad, og højden kommer nok ikke meget over 1,5 m målt ved nordsiden, hvor der er gravet fri og lidt ind under stenen. Omkredsen måler 11 m lige over terræn. Vægten af det, vi kan se, anslås til 20 tons.

Besøg stenen

Stien hen til Kæmpesten Vonsild

Vonsild ligger umiddelbart syd for Kolding ved Sydøstjyllands østkyst. Fra Vonsild Kirke ved Vonsildvej følges Hjarupvej mod vest cirka 500 meter. En grusvej drejer mod nord ved en lang hvidkalket facade med staldvinduer. Grusvejen følges knap 400 m til den slår et sving. Stenen ligger nordfor svinget 50 meter inde på marken lige under højspændingsledningerne.

Vonsilds kæmpesten ligger på privat dyrket mark uden offentlig adgang. Du skal spørge ejer om lov til at besøge den flade kæmpesten.

Ved at klikke her kan du læse om adgangsregler i det åbne land LINK.