Kæmpesten Keldby

Kæmpesten Keldby

Lidt som en Lego-klods væltet ned ad en bakke ligger kæmpestenen i Keldby Sogn under Lillehøj på en stejl skråning ned mod Stege Nor. I modsætning til mange af de øvrige granitiske kæmpesten består stenen ved Keldby hovedsagelig af mineralet plagioklas. Plagioklas sammen med kvarts gør den næsten helt hvid. Og med rødfarvede sprækker har den de danske nationalfarver, selvom den kommer fra Sverige. Bjergarten kaldes Uppsala-granit, og den findes som fast grundfjeld nord for Stokholm. Indlandsisen bragte den med sig til Møn.

Geologi

Kæmpesten Keldby består af Uppsala-Granit, der findes som fast grundfjeld ved Uppsala nord for Stokholm. Granitten er mellemkornet og homogen. Og fremstår sort/hvid med blå kvarts. Den hvide farve kommer af et stort indhold af hvid plagioklas, der er den natrium- og calcium-rige feldspat. Kvartsen er lys himmelblå. Isprængt det hvide ses sort hornblende og biotit. Den procentvise fordeling kunne se sådan ud:

  • Hvid plagioklas 50%
  • Blå kvarts 20%
  • Sort hornblende 20%
  • Sort biotit 5%
  • Lysegrå kalifeldspat 5%

Parallelle røde bånd langs sprækker ses på stenens sydside. Varmt vand har cirkuleret i sprækkesystemerne, da stenen lå dybt i jordskorpen, og iltet granittens jernmineraler, så de nærliggende mineraler er farvet røde. På stenens vestside ses en decimeter bred rød åre, ligesom et rødligt felt ses på stenens nordvesthjørne. De røde farver skyldes mineralet kalifeldspat, der er den kalcium-rige feldspat.

Foto: Henrik J. Granat

Sagn

Der gik den historie om 'Store Sten i Strandkanten' i Keldby Sogn, at der blev de små børn hentet. Sådanne børnesten findes flere steder i landet – bl.a. Rødjyde i strandkanten på Fyns Hoved. Om kæmpestenen under Lillehøj er Keldbys rigtige barnesten, er usikkert. Den ligger tæt ved Noret, javist, men ikke just i strandkanten. Desuden er den stejle skråning opstået, fordi der er gravet grus. Stenens imponerende størrelse er først opdaget, efter gruset omkring den er gravet væk.

Stenens størrelse

Set fra syd med Stege Nor i baggrunden har kæmpestenen ved Keldby omtrent et kvadratisk omrids på 2 x 2 m. Den firkantede klods strækker sig 4,5 m ned ad bakken. Derved opnår den en volumen på 18 m2. Ganget med granits vægtfylde på 2,7 tons/m2 får kæmpestenen en vægt omkring 50 tons.

Stenen måler 5 m på længste led målt diagonalt på stenens vestside parallelt med skråningens hældende overflade.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Vordingborg Kommune: Lillehøj og den store sagnsten, En bronzealdergravhøj i et ændret landskab. Infotavle opstillet ved Lillehøj.

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Schweden – Gesteinsliste – Uppsala-Granit

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 36.

Smed, P. (2016): Sten i det danske landskab, 4. udgave, 1. oplag, Højers Forlag, side 206.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschriebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Stein nr. 36.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 69.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 113.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 164.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Keldby

Mos og lav findes især på den flade top og til dels på den skrånende nordside. Stenens lodrette sider mod øst, vest og syd er forbavsende bare for vækster, så det er nemt at studere mineraler og bjergarter lige i øjenhøjde.

Besøg Kæmpesten Keldby

Kæmpesten Keldby ligger på Møn i Keldby Sogn, Vordingborg Kommune. Fra landevej 287 Klintevej mellem Stege og Møns Klint drejes mod syd øst for Keldby ad Slotshøjvej mod Keldbylille. Efter et sving dukker golfbanen op på højre hånd. Lillehøj knejser på bakketoppen. Det er muligt at parkere i vejkanten. På skråningen nedenfor Lillehøj mod Stege Nor ligger kæmpen i en slugt.

Der er offentlig adgang til Keldby Sogns kæmpesten, så længe du overholder golfbanens færdselsregler: 1) Vis hensyn over for golfspillerne. 2) Al færdsel skal foregå på de anlagte stier. 3) Hunde skal føres i snor. 4) Al færdsel på eget ansvar.