Kæmpesten Ndr. Rønner

Kæmpesten Ndr. Rønner

Kæmpestenen ligger for enden af molen til Spirholms lille havn på Nordre Rønner. Den har form som et hustag med trekantet sydside og en aflang ryg, der spidser til mod nord. Fra stenen er der udsigt til Blak og Skuderevet mod nord og fyrtårnet og fyrmesterboligen mod syd. Den består af sliret og foldet gnejs med store rødlige feldspatøjne.

Geologi

Læsøs mange sten stammer fra Yoldia-leret, der blev aflejret i et ishav, der bredte sig foran indlandsisen i slutningen af sidste istid. Stenene kom sejlende indefrosset i isbjerge fra Vestsverige og Sydnorge og dumpede ned i den lerede havbund, når de smeltede fri.

Nordre Rønner er det største stenrev i havet omkring Læsø. Kun det undersøiske Rønnerev binder stenøen til Læsøs sandede flader. Nordre Rønners utallige sten stammer fra et bakkelandskab, som havet sled ned. Tilbage ligger kun grus, sten og kæmpesten, fordi havets bølger og strøm ikke evnede at flytte dem. Havis og isskruninger har dog skubbet stenene sammen og op på revet i nyere tid.

Stenen er tydeligt en stribet og foldet gnejs i lyse farver. Bjergarten er stedvist udviklet som en øjegnejs, hvor røde feldspatkorn danner øjne.

Når du alligevel er nået så langt som til Nordre Rønner for at se på sten, så tag et kig på de kløvede kampesten, Nordre Rønners Fyr er bygget af. Fyret blev opført i 1880 og er bygget af granit fra et udgravningsanlæg på øen Hirsholm. Samme granitkilde blev senere brugt til at opføre Hirsholm Fyr. Fyret på Ndr. Rønner er 18 m højt. Hirsholm og Spirholm har samme geologiske historie: En bakke er slidt ned af havet. Kun grus, sten og kæmpesten ligger tilbage.

En henslængt sten!

Achton Friis bemærkede faktisk kæmpestenen for enden af molen på sin rejse i 1924. Fra Nordre Rønner beretter han i bogen ”De Danskes Øer” bl.a. om Blak ”og den lange mole, som er bygget fra Spirholm i vestlig retning, har som sit yderste endepunkt en mægtig stenblok, som gletsjeren har henslængt her.”

Stenens størrelse

Stenen måler 4,1 x 3,6 m og er 1,6 m høj. Den opfylder lige akkurat firemeterkravet til en kæmpesten. Bruges formlen for en omdrejningsellipsoide, fås en volumen på 12 m3 og en vægt på 33 tons.


 


 

Tekst, feltbeskrivelse og foto: Henrik J. Granat, GEUS

Wikipedia (2018): Nordre Rønner

Hansen, J.M. (2018): Læsø – øen med vokseværk, Forhistorie, opståen, kystdannelse, landskaber, vegetation og saltforekomster, 96 sider. Side 24-25 og 29.

Hansen, J.M. (1994): Læsø’s tilblivelse og landskaber – om øen der rokker og hopper. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, 56 sider. Side 13 og 34.

Andersen, S. & Sjørring, S. (1992): Geologisk Set, Det nordlige Jylland, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 7 Læsø, side 60-67.

Friis, A. (1928): De danskes øer, Bind III, Afsnit Nordre Rønner. Lindhardt og Ringhof Forlag A/S. 1. e-bogsudgave, 2017, Format: EPUB 3.0.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Ndr. Rønner

Stenen har ikke noget navn. ”Molestenen” er bare et forslag.

Bolt med øje til at fortøje ved.

Besøg Kæmpesten Ndr. Rønner

Kæmpesten Ndr. Rønner ligger ved Nordre Rønner, Vesterø Sogn, Læsø Kommune. Syv km nord for Vesterø Havn ligger Nordre Rønner med havn, fyr og fyrmesterbolig. Du må sejle for at komme dertil. Kæmpestenen ligger for enden af molen til Spirholms lille havn.

Det kan også lade sig gøre at gå fra Læsø til Nordre Rønner ad Rønnerev fra Flaget. Se denne tur-beretning.

Havnen på den nordre side af øerne er eneste adgang til Nordre Rønner i perioden 1. april til 15. juli. Færdsel skal udelukkende foregå ad molen og den trampede sti til fyrbygningen. Omkring bygningerne afgrænses adgangen af stengærdet mod øst og af pumpen og flagstangen mod vest. Det betyder i praksis en 10 meters zone rundt om bygningerne. Desuden kan den trampede sti fra hovedbygningens sydlige facade til Oliehuset benyttes. Hunde ingen adgang.

Resten af året er der fri adgang på Nordre Rønner.