Hvissingestenen

Hvissingestenen

Hvissingestenen blev fundet i december 1966 og frigravet i foråret 1967. Den lå i vejen for udgravning til en kloakledning halvanden meter under overfladen. Den var nær blevet sprængt, men blev alligevel reddet, fredet og flyttet 150 m til sin nuværende placering, hvor den ligger flot til skue på en eng i Vestskoven. Hvissingestenen består af granit, og på dens flade overside ses skurestriber og parabelformede brud fra dens rejse med Indlandsisen.

Hvissingestenen består af omtrent lige dele alkalifeldspat, plagioklas og kvarts. Det gør den til en granit. Den er enskornet og homogen. På afstand er den grå, men tæt på træder de røde alkalifeldspatkorn frem og gør granitten rødlig.

Bjergarten er størknet langsomt under afkøling dybt i jordskorpen. Mineralkornene er sammenvoksede i et for granit karakteristisk puslespilsmønster. På overfladen ses sejlformede brud. Det er trykmærker, der dannes, når stenen sidder fastfrossen i Indlandsisens sål og trækkes af isen hen over overfladen.

Hvissingestenen blev fundet indkapslet i moræneler, som geologerne ved er aflejret af et isfremstød fra sydøst og østersøegnene. Så østersøegnenes granitiske grundfjeld er det mest oplagte sted at søge efter Hvissingestenens oprindelse.

Stenens størrelse

Hvissingestenen måler 6 m i længden, 5 m i bredden og 3 m i højden. Stenen har en omkreds på 18 m målt ca. 1 m over terræn. Den vejer omkring 130 tons og er Sjællands største kendte sten.

Kulturspor

Hullerne på toppen af stenen er der, hvor sprængstof skulle være anbragt, da der var planer om at sprænge stenen.

Hvissingestenens overflade har skurestriber og parabelformede brud, fra sin rejse med indlandsisen

Foto: Henrik J. Granat.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

GEUS, Geologiske naturperler: Hvissingestenen.

Naturstyrelsen 2015: Vandretursfolder nr. 32, Vestskoven-København.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 20.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer Danmarks største sten? Geologisk Nyt 1997/3, side 6.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 58.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.

Andersen S.A. (1968): 4. maj ekskursion til egnen vest for København. Medd. Dansk Geol. Foren. 18, side 128.

Foto, venstre: Emil Sylvest Harritz.
Foto, højre: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Hvissingestenen

Hvissingestenen er fredet.

Det fredelige Danmarkskort

Besøg Hvissingestenen

Hvissingestenen kan findes i Vestskoven, Glostrup Sogn, Glostrup Kommune. P-pladsen ved Oxbjergvej i Vestskoven er et udmærket udgangspunkt for at besøge Hvissingestenen, som findes 10 min gang derfra ad skovstier. P-pladsen ved Oxbjerget ligger i den øvre by ved hundeskoven, og der er en lille kiosk: Isbjerget. Stenen findes let med vandretursfolder 32 Vestskoven – København i hånden.

På cykel fra København er det oplagt efter følge Supercykelsti 99 Albertslundruten , der bringer dig fra Vesterbro i København og tæt forbi Hvissingestenen, idet ruten krydser vejen Birkeskoven, der fortsætter i Oxbjergvej.

Vestskoven er statsskov og hører under Naturstyrelsen Hovedstaden. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet, på cykel dog kun på skovveje og stier. Læs om reglerne i det offentlige skove .