Den Hvide Mær

Den Hvide Mær ligger i Guldborg Sund

I Guldborg Sunds fladvand fra Sundby og rundt i Bredningen helt til Nysted ligger sten ved sten ved sten og skvulper i vandoverfladen. Den største kaldes Den Hvide Mær. Hvorfor den kaldes hvid, er ikke svært at forstå, for den består af en næsten hvid granit, der bleges yderligere af fugleklatter. Men hvorfor det er en mær, melder ingen historier noget fornuftigt om.

Geologi

Den Hvide Mær består af lys mellem- til grovkornet granit. Du ser bleg bjergart med svagt rødlig tavleformet alkalifeldspat, grå kvarts og relativt få mørke mineraler i form af biotit og magnetit og/eller ilmenit. Feldspatkornene har karakteristiske perthit-striber. Disse opstod under den langsomme afkøling af bjergarten til under ca. 700 °C, hvorved at de oprindelige homogene alkalifeldspatkorn blev opdelt eller ’afblandet’ i to dele; en Na-rig albit og en K-rig ortoklas-komponent.

Det er den tætte sammenvoksning af albit og ortoklas, som udgør perthit-striberne. Bjergarten er svagt folieret, hvilket kommer til udtryk ved, at biotit forekommer med en fortrinsvis (ofte vertikal) orientering. Bjergarten har derudover flere steder en karakteristisk rød-prikning, som skyldes dannelse af 'rusten' hæmatit ved oxidation af magnetit.

En frisk troldekamp

Den Hvide Mær skulle ifølge sagnet være kastet af en trold i Væggerløse mod en anden trold i Toreby. Men ikke bare den! De to trolde skulle have kastet alle de sten, der ligger ved Flintinge og på Hasselø. Med andre ord har de to kasteglade trolde kastet med alle de sten, der ligger på begge sider af Guldborg Sund syd for Nykøbing.

Mæren vender sig, når den lugter nybagt brød. Og så er den så stor, at der kan vendes med en vogn på den – ja, faktisk to tospand ifølge en fisker i Hasselø.

Stenens navn

Hvorfor Guldborg Sunds kæmpesten kaldes hvid, synes oplagt. Stenen består af næsten hvid granit, der bleges yderligere af fugleklatter. Men hvorfor det er en mær, melder ingen historier noget om. Stenen benævnes Hvidemær på topografiske danmarkskort.

Den Hvide Mær ligger i Guldborg Sund
Foto: Henrik J. Granat

Stenens størrelse

Omkredsen målt langs vandoverfladen viser 17 m. Den er nærmest rektangulær set ovenfra og står med stejle sider. Den har en lille hylde ind mod land, som måske kan fungere som trin ved et bestigningsforsøg. Den måler 5,5 m på den lange led og 4,0 m i bredden målt ovenfra på et orthofoto. Højden anslås til 2,3 m. Med de mål anslås volumen til 26 kubikmeter og vægten til 70 tons.


 


 

Tekst og feltbeskrivelse: Henrik J. Granat og Thomas F. Kokfelt, GEUS

Tekstredaktion: Lisbeth Lassen

Fotos: Henrik J, Granat, GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 40.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 40.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 72.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 128.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 184.

Udforsk stenen

Læs mere om Den Hvide Mær.

Besøg Den Hvide Mær

Adgang

Den Hvide Mær besøges nemmest fra vandsiden. Vi kan kalde den en kajaksten, men den kan selvfølgelig også nås med andre små fartøjer, der ikke stikker dybt. Vanddybden ved stenen ligger mellem en halv og en hel meter. Stenen ligger 85 m fra land.

Jorderne ned til Guldborg Sund, hvor Den Hvide Mær ligger, hører under godset Priorskov. Det er private arealer, hvorover der ikke findes adgangsmuligheder.

Der er fri og offentlig adgang langs de danske kyster. Nærmeste mulighed for at komme ud til Guldborg Sunds vestbred syd for Nykøbing ser ud til at være Sundby eller eventuelt Strandby, hvor Strandbyvej fører ned til en bådebro. Herfra kan du gå langs en meget smal strand eller vade i ankeldybt vand de 4 km (3 km fra Strandby) til kæmpestenen.

Find vej

Den Hvide Mær ligger på lavt vand på Lolland-siden af Guldborg Sund mellem Falster og Lolland. Nykøbing Falster Station ligger 5 kilometer nord for den hvide kæmpesten. I Guldborg Sund ud for stenen ligger den fredede Kalvø og lidt længere nordpå den mindre Flatø. Sydfor ligger Bredningen med Kejlsø. Det er kajak- og jollefarvand med mange muligheder.