Kæmpesten Lindeskoven

Kæmpesten Lindeskoven

Lindeskoven gemmer sin kæmpesten godt. Skoven er grøn og tæt og frodig. Kæmpen selv er camoufleret med grønt mos, så det kan være sin sag at finde frem, selvom den kun ligger 85 m fra en skovvej.
Under alt det grønne lyser stenens mineraler op i rødt, hvidt og sort. Røde kalifeldspatkrystaller så store som svesker og hvid plagioklas og kvarts i ærtestørrelse, gør det let at adskille og erkende granittens tre hovedmineraler. Lindeskovens kæmpesten består af Karlshamn-granit, der findes som fast fjeld ved Karlshamn i Blekinge. Stenen er en ledeblok, fordi den fortæller os, at indlandsisen har bevæget sig henover Blekinge på sin vej til Falster.

Geologi

Lindeskovens kæmpesten består af grovkornet granit, hvor kalifeldspatten springer i øjnene som sveskestore blegt røde korn. De store kalifeldspatkrystaller hviler i en matrix af hvid plagioklas, kvartskorn og sorte mineraler, der oftest er sort blød glimmer kaldet biotit.

  • 45% kalifeldspatkorn op til 5 cm store
  • 25% 2-3 mm hvide plagioklas
  • 20% 2-3 mm hvide kvartskorn
  • 10% mørke mineraler

Megakryster af blegrød kalifeldspat i en grovkornet, lys, sortspættet matrix er karakteristisk for bjergarterne i et granitkompleks i Blekinge i Sydsverige. Lindeskovens kæmpesten består højst sandsynligt af Karlshamn-granit.

Lindeskovens kæmpesten kaldes en ledeblok, da den leder os på sporet af, hvorfra isen kom. Da Karlshamn-granit findes som fast fjeld i Blekinge nord for Bornholm, må isen have bevæget sig over Blekinge på sin vej til Falster. De Ungbaltiske Isfremstød over Falster kom fra øst og sydøst og nåede for 19.000 til 18.000 år siden frem til den Østjyske Israndslinje. Flydelinjer for disse isfremstød beskriver en rute fra Østersøen mod Falster. Lindeskovens kæmpesten er mest sandsynligt bragt til Falster under De Ungbaltiske Isfremstød.

Lereltestenen i Nordsjælland og Bleghald på Bornholm består også af Karlshamn-granit.

Stenens størrelse

Lindeskovens kæmpe måler 4,4 m på den ene led og 4,3 på den anden. Den er 1,8 m høj målt ved på østsiden og 1,0 målt i vest. Grundplanet er omtrent kvadratisk. Volumen over terræn beregnes derfor som en kasse med en gennemsnitshøjde på 1,4 m. 4,4 x 4,3 x 1,4 = 26 m3. Herfra fratrækkes 4 m3, da østsiden hælder og yderligere 4 m3,fordi vestsiden hælder og runder. 18 m3 vejer næsten 50 tons, da granit vejer 2,7 tons/m3.


 


 

Feltbeskrivelse: Henrik J. Granat og Ida S. Bangslund, begge GEUS

Tekst og fotos: Henrik J. Granat

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de - Karlshamn-Granit

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 60.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 60.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 73.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 131-132.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 188.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Lindeskoven

Stenen har en hulning i overfladen af form som et sæde. Ifølge sagnet er det et mærke efter, hvor Skovfruen eller Ellefruen har siddet.

Kæmpestenen i Lindeskoven er overgroet med grøn mos. Men der er mange bare pletter, hvor det er muligt at se den grovkornede granit.

I Hallerup Skov øst for Gedser Landevej finder du en anden stor sagnsten. På denne sten har Mallemussegrete sit sæde. Om Mallemose-Gretes Trone fortælles også, at Troldkonen eller Ellefruen havde sin trone på den, og folk har set hende sidder der sent om aftenen. På hovedet så hun ud som en jomfru, men var ellers bondeklædt. Stenen skulle bestå af grå granit med røde og hvide nistre.

Besøg Kæmpesten Lindeskoven

Kæmpesten Lindeskoven kan findes i Lindeskoven, Nykøbing Falster Sogn, Guldborgsund KommuneLindeskoven ligger på den sydligeundefined halvdel af Falster syd for Nykøbing Falster og tæt på Gedser Landevej (E55). Nykøbing Falster Omfartsvej og Gedser Landevej mødes i en stor rundkørsel. 300 m syd for rundkørslen svinger Hallerupvej fra i vestsiden af landevejen, og 500 m nede ad Hallerupvej begynder en skovvej i vestsiden. Der ligger en lille P-plads. Skovvejen følges knap 300 m mod vest, til den slår et sving mod venstre. Kæmpestenen ligger i skovbunden 85 m fra dette sving på skovvej mod nordvest. Stenen ligger 50 m fra skovbrynet mod åben mark.

Lindeskoven er privat skov. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet.

Adgang private skove.