Lereltestenen

Lereltestenen ligger smukt under bøgetræer i statsskoven Tokkekøb Hegn. Den er næsten frigravet og er et af de bedste steder at se granit med store og let genkendelige krystaller af kalifeldspat, plagioklas og kvarts. Nyd synet af de store mineralkrystaller sammen med en medbragt madpakke siddende på stenen med benene daskende ud over kanten.

Geologi

Lereltestenen består af grovkornet granit, hvor kalifeldspatten springer i øjnene som centimeterstore blegt røde korn. De store kalifeldspatkrystaller optræder med hvide striber. Dette kaldes perthitstribning, og den hvide farve skyldes mineralet albit. Kalifeldspatkrystallerne er ofte aflange og er ligesom todelte langs en næsten ret linje. Fænomenet kaldes karlsbadtvillinger og skyldes, at krystallen er vokset symmetrisk ud fra et spejlplan. De store kalifeldspatkrystaller hviler i en matrix af hvid plagioklas, kvartskorn og sorte mineraler, der oftest er sort, blød glimmer kaldet biotit.

  • 45% kalifeldspatkorn op til 5 cm store
  • 25% 2-3 mm hvide plagioklas
  • 20% 2-3 mm hvide kvartskorn
  • 10% mørke mineraler

Megakryster af perthitisk kalifeldspat i en grovkornet granitisk matrix er karakteristisk for bjergarterne i et granitkompleks i Blekinge i Sydsverige. Lereltestenen består højst sandsynligt af Karlshamn-granit. Det passer fint med indlandsisens flydelinjer under sidste isfremstød over Nordsjælland, der netop passerer Blekinge på sin vej til Nordsjælland. Isfremstødet kaldes Bælthavfremstødet og skete for 18.000 til 17.000 år siden.

Stenens navn

Lerelte var navnet på en bebyggelse, der antagelig eksisterede i tidlig middelalder, idet endelsen 'elt' stammer fra den periode. Endelsen 'elt' betyder skov. Forstavelsen 'Ler' hentyder efter al sandsynlighed til, at skoven står på leret bund. Eller også til gravning af teglværksler, som søerne ved Dæmpegård skylder deres eksistens.

Stenens størrelse

Lereltestenen måler 5,3 x 4,3 meter i ydre mål og er 2,2 meter høj. Omkredsen målt i brysthøjde er lige knap 16 m. Beregnet som ellipsoide giver det en volumen på 26,2 m2.
Granits vægtfylde ligger mest almindeligt mellem 2,6 og 2,7 g/cm3. Lereltestenen vejer derfor omtrent 70 ton.

Tæt ved Lereltestenen ligger en mindesten for to frihedskæmpere, der blev skudt af tysk politi under 2. Verdenskrig
Foto af Henrik J. Granat

Mindesten og Dæmpegårdsdyssen

Tokkekøb Hegn er fuld af sten. Tæt ved ligger en mindesten for to frihedskæmpere, der blev skudt af tysk politi under 2. Verdenskrig. Stenen står på det sted, hvor ligene af de to unge mænd blev fundet.

Lidt længere væk finder du Dæmpegårdsdyssen, der består af en aflang stenkreds, der er 38 meter lang og 9 meter bred. Kong Frederik den 7. og hans kone Grevinde Danners initialer findes på hver sin af de mange sten, den imponerende dysse er opbygget af. Hvis du husker Julekalenderen 'Jul i Valhal', så er det faktisk Dæmpegårdsdyssen, der 'spiller' Lokes Høj. Find vej med vandretursfolder nr. 9 – Tokkekøb Hegn.


 


 

Feltbeskrivelse: Thomas Find Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

www.skan-kristallin.de - Karlshamn-Granit

Naturstyrelsen (2012): Tokkekøb Hegn, den digitale guide.

Naturstyrelsen (2008): Tokkekøb Hegn, Vandretursfolder nr. 9

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Lereltestenenen.

Besøg Lereltestenen

Du kan finde Lereltestenen i Tokkekøb Hegn, Blovstrød Sogn i Allerød Kommune. Tokkekøb Hegn er statsskov og hører under Naturstyrelsen Hovedstaden. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier. Læs mere om adgangsregler i offentlige skove her.

Lereltestenen ligger i statsskoven Tokkekøb Hegn i Nordsjælland tæt ved Allerød. Stenen ligger ved og syd for Stumpedyssevej, der løber gennem Tokkekøb Hegn. P-plads findes 200 m vest for stenen ved indkørsel til Egemosevej og omkring 1000 m østfor ved Valdemars Sti. Stenen findes let med vandretursfolder nr. 9 – Tokkekøb Hegn i hånden.