Troldestenen Gribskov

Troldestenen Gribskov er et godt mål for en skovtur

Kastet af Fanden eller Kullemanden? Det spørgsmål melder sig, når du står ved Troldestenen i Gribskov. Mærker efter kæmpefingre ses nemlig tydeligt i stenen som bevis for kastesagnene.

Geologerne hælder nu mere til historien om indlandsisen, der kom fra Sverige og medbragte ler, sand, grus, sten og kæmpesten. Gribskovs Troldesten ligger smukt under bøg og birk ved en rislende skovbæk. Den er et dejligt kaffe- og madpakkested og en gåtur værd på alle tider af året.

Geologi

Gribskovs Troldsten består af grovkornet granit, hvor kornene er 5 til 10 mm store. Bjergarten er lys med en lys, brungrå kvarts (røgkvarts) og gullighvid feldspat. Det er svært at afgøre, om det er feldspatmineralerne kalifeldspat eller plagioklas, eller begge, der præger bjergarten. En smule sort mineral ses også. Det er antagelig biotit. 

På de to lodrette endeflader ser bjergarten anderledes ud. Der ser du rødlig feldspat, som nærmest er moset ud til 10 til 15 mm plamager. Der kan muligvis være tale om omdannede mineraler langs sprækker i bjergarten, hvorigennem der har flydt varme væsker på et tidspunkt, der hvor stenen stadig var en del af grundfjeldet dybt i jordskorpen. Der er muligvis tale om en Smålandsgranit.

På sydvesthjørnet ses mærkerne fra Fandens Fingre som fire felter, hvor de tre er omtrent kvadratiske, og det fjerde spidser til. Felterne viser en finkornet mørk bjergart. Der er sandsynligvis tale om xenolither, det vil sige indeslutninger af en fremmed og ældre bjergart, som den smeltede granitmasser har optaget i sig fra randen af magmakammeret.

Sagnet fortæller at Troldestenen i Gribskov måske blev kastet af selveste Fanden.
Billede af Henrik J. Granat

Kastet af Kullemanden eller Fanden?

Det er spørgsmålet. Sikkert er det, at Troldestenen ved Egelund har spillet en rolle i folketroen med alle de sagn, der knytter sig til den. Fælles for sagnene er, at Troldestenen er kastet. Forskellene består i af hvem og hvorfra.

Her kommer et potpourri:

Slynget af kæmpe imod Nødebo Kirke. Fanden har slynget stenen fra Skansebakken. Kastet af trold fra Norge efter Nødebo Kirke. Djævelen på Langbjærg ved Gørløse kastede stenen efter Nødebo Kirke. Kastet af Kullemand efter Nødebo Kirke. Fanden skulle have stået på Kullen og kastet for langt. Kastet af en heks fra Skansebakken øst for Hillerød mod Nødebo Kirke, fordi hun ikke kunne lide klokkeklangen.

Flere af sagnene nævner, at man kan se aftryk af ”Fandens Fingre” eller ”Kullemandens fem Fingre” i stenen. Kastestenen har ganske rigtigt fire mærker på det sydvestlige hjørne. Disse har dog også en geologisk forklaring.

Den længste historie om Troldestenens flyvetur blev optegnet i 1921:

Nødebo Kirke skal være den ældste Kirke i Nordsjælland. Da dens Klokke ringede første Gang, skal Fanden have staaet paa Skansebakken ved Hillerød. Lyden skurrede fælt i hans Ører, og han slyngede en stor sten mod Nødebo Kirke; Stenen kom ikke saa langt som beregnet, men faldt ned et lille stykke fra det Sted, hvor nu Enkedronningens Slot ligger. Der ligger den den Dag i Dag, og man kan se et Aftryk af Fandens Fingre i Stenen.


 


 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Tak for hjælp og lokalhistoriske bidrag til Hans Holbech og Søren Agerlund Rasmussen, begge fra Naturstyrelsen.

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 65.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Rune, F. (2009): Gribskov, Bind 2, Forlaget Esrum Sø. Side 22 Brüels grav og side 265 Troldestenen.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 65.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 48.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 45.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 120 og 381.

Uhrskov, A. (1922): Folkesagn. København. Side 54. Nordsjællandsk Folkeliv (1921-24) bind 2.

Uhrskov, A. (1932): Sjællandske Sagn. København. Side 70.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

Udforsk stenen

Læs mere om Troldestenen Gribskov.

Gribskovs Troldesten er omtrent femkantet med siderne 3,5 + 1,7 +1,4 + 2,8 + 1,0 m og måler derfor 10,4 m i omkreds langs jordoverfladen. Den har et omtrent trekantet omrids set ovenfra. 3,5 er største længde og 2,4 m er største bredde. Den er 1,8 m høj målt på den stejle side mod bækken. Troldestenen anslås at veje 30 tons.

Troldestenen indgår i en stensætning sat over Brüels grav. Georg Wilhelm Brüel var hovedforfatter til en driftsplan, der lå færdig i 1804, for de kongelige skove i Nordsjælland. Brüel virkede som overførster på Egelund for Sjællandske Distrikt frem til sin død i 1829. Han ønskede at blive begravet under høje bøge ved en rislende skovbæk og en stor sten af granit. Klik på billedet og se det i større format.

G.W. Brüels gravsten

Stenens navn

Gribskovs Troldestenen kaldes Egelund Stenen af G.F.L  Sarauw i 1912. Den bliver siden kaldt Kirkestenen af en skoleelev fra Nyhuse Skole i 1930. Hvornår navnet Troldestenen opstår, har det ikke været muligt at finde ud af, men det bruges i bogen ”Gribskov” fra 2009.

Besøg Troldestenen Gribskov

Stenholt Indelukke er statsskov og hører til Gribskov, der forvaltes af Naturstyrelsen Nordsjælland. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier.

Om adgang til offentlige skove: Hvor må jeg færdes?

Gribskov ligger i Nordsjælland langs vestsiden og syd for Esrum Sø. Gribskovs Troldesten ligger i skovparten Stenholt Indelukke syd for Nødebo og Esrum Sø. Mellem Hillerød og Fredensborg løber Hillerødvejen. Ved den ligger Egelund Slot og umiddelbart vest for ligger en P-plads langs skovkanten. Derfra går en gulmærket skovvej mod nordnordvest i retning af Odderdams Enge. Cirka 250 m inde i skoven ligger Troldestenen på sydsiden af en snoet og nedskåren bæk. Du skal over bækken, men der er et spang, altså et lille gangbræt over bækken.

Vandretursfolder Gribskov – Nødebo hjælper dig på vej, også selvom Troldestenens beliggenhed ikke fremgår af kortet i folderen. 

Laver og mosser

Troldestenen er overvokset med grøn mos.