Spejderstenen

Spejderstenen

Spejderstenen er langtfra alene-sten i Halskov Vænge, hvor du også finder 6 stendysser og 45 gravhøje med synlige randsten. Hertil kommer afdelingssten og Stenbakken, hvor sten er spredt i landskabet for at give indtryk af, hvordan et ovedrev så ud i 1700-tallet. Men Spejderstenen er skovens største. 59 tons anslås den at veje, hvilket gør den til Falsters tungeste sten.
Spejderstenen består af mellemkornet grå-rød granit. Besøg den og de mange andre sten i dysser og høje på en gåtur i det, der bliver kaldt en af landets fineste fortidsmindeskove.

Geologi

Spejderstenen består af mellemkornet homogen grå-rød granit. Farven kommer af den grå-røde kalifeldspat, der dominerer bjergarten. Plagioklas ses som hvide korn 2 til 5 mm store. Kvartskorn er glasklare. Et lille indhold af sorte mineraler giver granitten et sortspættet udseende.

Stenen som sådan er rund, glat og jævn efter den lange rejse med indlandsisen. Yngste isfremstød over Falster kom fra øst og sydøst fra Østersø-egnene. Spejderstenen var sandsynligvis svensker, før den endte på Falster.

Stenens størrelse

Spejderstenens omkreds måler 12 m målt 1 m over terræn. Den er 4,2 m lang, 3,8 m bred og 2,5 m høj. Stenen ligger i en lille lavning, fordi den blev gravet fri af folk, der var nysgerrige på størrelsen. Den hælder ind ad hele vejen rundt, så der gemmer sig sandsynligvis ikke meget under overfladen. Volumen anslås til 22 m3 og vægten til 59 tons. Disse tal gør den til Falsters tungeste sten.


 


 

Feltbeskrivelse: Henrik J. Granat og Ida S. Bangslund, begge GEUS

Tekst: Henrik J. Granat

Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Halskov Vænge, Fortiden er her. Folder udgivet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond.

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 92.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 135-136.

Svend Thorsen (1989): Natur og Miljø 1989 nr. 4.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Spejderstenen

Folk på egnen siger, at den vender sig, når den lugter nybagt brød.

Spejderstenen har sit navn, fordi spejdere har haft arrangementer ved stenen. H.C. Andersen har besøgt Spejderstenen og kaldte den Elephanten.

Spejderstenen har to skålhuller på den vestvendte skrå, men flade side.

Spejderstenen har fra gammel tid været brugt som mødested. Her har egnens unge tit leget og danset. Der er holdt fester og grundlovstaler ved den, og indimellem bliver den pyntet med blomster.

Besøg Spejderstenen

Spejderstenen kan findes i Halskov Vænge, Horbelev Sogn, Guldborgsund KommuneHalskov Vænge ligger på Østfalster mindre end en kilometer fra kysten mod Østersøen. Via flere småveje gennem agerland fra Horbelev og gennem Bregninge kommer du til Strandhusevej, der løber langs skovens østrand. Her findes en P-plads i skoven med infoskilte og kort med ruter. P-pladsen er det mest oplagte udgangspunkt for en rundtur i skoven med de mange fortidsminder. Korteste vej til Spejderstenen går ad den gul markerede vandresti venstre om. Ad den rute er der 700 m fra P-plads til kæmpesten. Vandretursfolderen 'Halskov Vænge – Fortiden er her' viser vej til alle skovens stenede seværdigheder.

Halskov Vænge er statsskov og hører under Naturstyrelsen Storstrøm. Skoven, der også kaldes Fortidsmindeskoven, er åben året rundt – døgnet rundt. Du må færdes til fods overalt i området. Skovvejen forbi museet er fin at cykle på. Bålpladsen og madpakkehuset kan frit benyttes uden booking. Hunde er velkomne, men de skal være i snor af hensyn til både dyr og mennesker. Vis hensyn og vær med til at bevare fortidsminderne, når du færdes ved dem.

Adgang offentlige skove: Regler i naturen.