Genfødsel af olieområdet

I slutningen af 1990’erne, stod GEUS over for store udfordringer på olieområdet. Frem til fusionen i 1995 havde DGU’s indsats i høj grad været finansieret af det statslige energiforskningsprogram. Gradvist blev programmets bevillinger til olierelateret forskning imidlertid skåret ned i løbet af tiåret.

Med Kai Sørensen som ny vicedirektør stod GEUS godt rustet til at virkeliggøre sin nye strategi, der gik ud på at basere en stor del af indsatsen på kontraktforskning for industrien. Kai Sørensen var kommet til DGU i 1994 fra en stilling som ledende oliegeolog hos Statoil.

Ud over ti år i det norskejede olieselskab, som havde givet ham indgående kendskab til indvinding og efterforskning i Nordsøen, havde Kai Sørensen tidligt i karrieren arbejdet som geolog i Grønland.

Kort sagt havde han ideelle forudsætninger for som vicedirektør at stå i spidsen for en oprustning af GEUS’ indsats på området.

Et af de første skridt var at skabe et tættere samarbejde med selskaberne, som opererer i Nordsøen og ud for Grønland.