Geocenter København

Som en udløber af fusionen mellem DGU og GGU i 1995 blev der pustet nyt liv i en gammel ide. Nemlig at sætte system i samspillet mellem de geologiske undersøgelser og især Københavns Universitet (KU).

Lige siden DGU blev født som et barn af universitetet i 1888 havde der været et tæt samspil med KU og senere også med andre universiteter. Flere gange havde der været tanker om at formalisere samarbejdet.

Blandt andet nedsatte Undervisningsministeriet i 1960 et udvalg, som skulle se på mulighederne for at samle DGU, GGU og en række universitetsinstitutter på samme sted i København.

Dette og flere andre forsøg i de følgende år løb ud i sandet, men ved oprettelsen af GEUS i 1995 genopstod tanken om at give samspillet med universiteternes forskning og uddannelse af kandidater en fastere form.

Øster voldgade

Den tidligere Polyteknisk Læreanstalts bygning på Øster Voldgade, som efter læreanstaltens udflytning til Lundtofte, blev beboet af først GGU. Siden hen af den samlede institution GEUS i forbindelse med skabelsen af Geocenter København.      Foto: Peter Warna-Moors, GEUS.

Læs også Brohoved i Aarhus

GEUS flytter til Øster Voldgade

Efter en gennemgribende ombygning af komplekset i Øster Voldgade 10 blev Geocenter København indviet i 2002 som et samarbejde mellem GEUS og Institut for Geografi og Geologi samt Geologisk Museum, der fortsat var beliggende i Øster Voldgade.

Det fusionerede GEUS flyttede derpå ind fra domicilet på Thoravej i Københavns nordvestkvarter, hvor også det tidligere GGU havde haft til huse, mens ombygningen af Øster Vold-komplekset stod på.