Oversøiske oliekunder

På grundlag af rapporten om det aktive tilsyn med DUC, som DGU havde afleveret i 1975, forhandlede staten i 1976 en ny aftale med DUC.

Ifølge aftalen beholdt konsortiet ganske vist eneretten også for indvinding af gas, men en del af gassen skulle tilbydes det nyoprettede statslige selskab Dansk Olie & Naturgas A/S (i dag DONG Energy).

Aftalen indeholdt desuden en række forpligtelser for virksomhederne i DUC til at dokumentere deres aktivitet.

Som den nye tilsynsmyndighed tog Energistyrelsen stilling til virksomhedernes dokumentation, men DGU’s vurderinger var fortsat centrale.

I det hele taget viste den ekspertise, DGU fik på området, sig at være efterspurgt.

På grund af rollen som konsulent for den tilsynsførende danske myndighed kunne DGU ikke rådgive andre om den danske del af Nordsøen, men for de øvrige områder var der frit slag, og DGU fik hurtigt kunder, blandt andet norske Oljedirektoratet samt virksomhederne Statoil og Norsk Hydro.

Desuden kom der opgaver i England og tilmed i Vietnam.

Læs også Fortrolige rapporter om værdien af olieområder