Maringeologien vender hjem

Under en række omfattende undersøgelser af forekomster af såkaldte tungmineraler i Nordvest­jylland var der blevet opbygget et solidt tillidsforhold mellem kontorchef Bo Brix i Skov- og Naturstyrelsen og DGU’s vicedirektør Jens Morten Hansen, der skulle overtage direktionsansvaret for kortlægningen af havbundens geologi.

Et yderligere trumfkort for DGU var ansættelsen af maringeologerne Birger Larsen (DTU), der var internationalt kendt, og Steen Lomholt (Energistyrelsen), der havde gjort sig stærkt bemærket under forhandlingerne med A.P. Møller – Mærsk.

Hermed blev maringeologien genfødt på DGU.

Kortlægningen fortsatte som planlagt af Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen lagde hovedvægten på de indre farvande, som havde størst interesse for indvindings-
branchen, og som det desuden var muligt at kortlægge fra mindre fartøjer.

I Nordsøen var man nødt til at have store skibe, hvilket gjorde ekspeditionerne væsentligt dyrere, men det blev dog også til enkelte togter her.

Arbejdet med at kortlægge havbunden fik ekstra styrke i 1990, da et nyt EU-direktiv om habitater – levesteder for blandt andet truede dyr og planter – trådte i kraft.

Senere fik også EU-direktivet Natura 2000 væsentlig betydning for arbejdet til søs.

Læs også Hot viden om fortidens klima