Troldestenen Bodilsker

Troldestenen Bodilsker

Troldestenen kom på afveje i istiden. Den og kæmpestenen Bleghald i Knudsker Plantage er de eneste to kæmpesten på Bornholm, isen har evnet at flytte væk fra det grundfjeldområde, hvorfra de stammer.
Ifølge sagnet skulle Troldestenen være kastet af en jætte fra Sverige. Hvis det skal passe, har jætten først fragtet kæmpestenen fra Bornholm til Sverige for derefter at kaste den retur. Troldestenen består nemlig af Svanekegranit, der kun findes som grundfjeldsbjergart i omegnen af Svaneke.

Geologi

Troldestenen består af Svanekegranit. Farven er rødlig. Svanekegranitten er mere grovkornet end de øvrige bornholmske granitter. Kalifeldspatkrystallerne er centimeterstore og skarpkantede. Desuden støder mineralerne op til hinanden langs plane flader i modsætning til de andre bornholmske granittyper, hvor mineralerne væver ind i hinanden som puslespilsbrikker. Det betyder, at Svanekegranit forvitrer nemmere og kan blive til granitgrus, som det ses meget flot ved Årsdale ude ved kysten. Mineralsammensætningen hos Svanekegranit kendes fra andre undersøgelser. 

  • Kalifeldspat – 36%
  • Plagioklas – 26%
  • Kvarts – 25%
  • Hornblende – 2%
  • Biotit – 7%

Svanekegranit hører til de yngre grundfjeldsbjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,4 milliarder år.

Troldestenen ligger sydvest for den del af Bornholm, hvor Svanekegranit findes som grundfjeld. Indlandsisen må have bevæget sig fra nordøst mod sydvest for at kunne bringe Troldestenen til sin nuværende plads ved Døvregårde.

Kæmpestenens overfladen hælder svagt mod nordøst, hvor isens kom fra, men har en stejl sydvestside. Der er muligvis tale om såkaldte stødside- og plukkesidefænomener, hvor indlandsisen har høvlet af nordøstsiden og plukket eller trukket materiale af stenens sydvestvendte side. Noget lignende gør sig muligvis gældende for Stenrøret i Rutsker Højlyng, og fænomenet er velkendt fra Danmarks største sten, Dammestenen på Østfyn.

Stenens størrelse

Den del af Troldestenen, der ligger over terræn, måler 4 x 4 meter, og den stikker 2,3 meter op over overfladen. Vægt og volumen anslås til 50 tons og 20 m3.


 


 

Feltbeskrivelse: Jørgen Butzbach, DN og Henrik J. Granat, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Svaneke-Granit

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Troldestenen i Døvre – Fårebro.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31 og 66.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-17 og 88-94.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 124.

Micheelsen, H.I. (1961): Bornholms Grundfjæld. Meddelelser Dansk Geologisk Forening, Bind 14, Hefte 4, side 308-349.

Stub-Jørgensen, C. (1959): Vandreblokke på Bornholm. Jul på Bornholm, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, Rønne. Side 4-9.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 179.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Troldestenen Bodilsker

Troldestenen er ifølge sagnet kastet sammen med Slingestenen i Paradisbakkerne efter Povlskirke af en jætte fra Sverige. Troldestenen skulle vender sig, når den lugter nybagt brød.

Besøg Troldestenen Bodilsker

Troldestenen Bodilsker kan findes i Bodilsker Sogn, BornholmTroldestenen ligger på Østbornholm få kilometer nordvest for Bodilsker. Fra Rønnevej (vej 38) mellem Rønne og Nexø stikker Fårebrovejen mod nord. Efter et par hundrede meter krydser vejen Øle Å, og efter godt en kilometer ligger Troldestenen i en vejgaffel tæt ved Døvregårde, hvor Fårebrovejen deler sig i et 'Y'.

Troldestenen ligger ved offentlig vej, så der er fri adgang til kæmpestenen døgnet rundt.