Topstenen

Kæmpesten Topstenen

Topstenen er en flad, rektangulær sten på trods af navnet. Navnet kommer måske af, at den tilsyneladende ligger lidt højere i terrænet med vandfyldte loer omkring. Selv ligger Topstenen i et for kæmpesten karakteristisk vandfyldt hesteskoformet hul på øst-, vest- og nordsiden. På sydsiden findes solsiden med behageligt græs at sidde på og et lunt ryglæn at varme sig ved.
Stenen er stribet som lakridskonfekt med lodretstående sorte og hvide bånd. Stribningen opstår under indvirkning af højt tryk og temperaturer, som kun forekommer i maven på en bjergkæde på vej til at blive foldet op.

Geologi

Topstenen på Kringelrøn består af migmatitisk gnejs. Gnejs, fordi stenen viser udpræget foliation, altså stribning, hvor mineralerne er blevet ensrettet under indflydelse af højt tryk dybt i jordskorpen. Migmatitisk, fordi bjergarten er en blandingsbjergart med lyse og mørke årer opstået under delvis opsmeltning af udgangsbjergarten. Temperaturen blev på det tidspunkt akkurat så høj dybt i jordskorpen, at kvarts og feldspat smeltede og krystalliserede igen. De lyse årer domineres af kalifeldspat. De mørke årer indeholder kvarts, men får deres farve fra det sorte glimmermineral biotit.

Rønnernes uendeligt mange sten stammer fra Yoldia-leret, der blev aflejret i et ishav, som bredte sig foran indlandsisen i slutningen af sidste istid. Stenene kom sejlende med isbjerge fra Vestsverige og Sydnorge og dumpede ned i den lerede havbund, når de smeltede fri.

Stenens størrelse

Topstenen måler 4,0 x 2,3 m, og den stikker 1,7 m op over terrænet. Vægt og volumen af den synlige del anslås til hhv. 22 tons og 8 m3.


 


 

Tekst og foto: Henrik J. Granat, GEUS

Feltbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Granat, H.J. & Kokfelt, T.F. (2019): Kæmpesten i Vendsyssel og på Læsø, Feltrapport fra besigtigelse og petrografisk undersøgelse, Maj 2019, Upubliceret feltrapport, GEUS. 11 sider

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 62.

Hansen, J.M. (2018): Læsø – øen med vokseværk, Forhistorie, opståen, kystdannelse, landskaber, vegetation og saltforekomster, 96 sider. Side 15-16.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 62.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 80.

Hansen, J.M. (1994): Læsø’s tilblivelse og landskaber – om øen der rokker og hopper. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, 56 sider. Side 13 og 34-36.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 283 sider. Side 170.

Andersen, S. & Sjørring, S. (1992): Geologisk Set, Det nordlige Jylland, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 7 Læsø, side 60-67.

Christensen, B. (1987): Læsø – som du var engang. S.A.L. Forlaget, 142 sider. Side 56-57.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Topstenen

På Topstenen vokser laver, som er karakteristiske for mange af Rønnernes store sten. Blandt andre:

  • Krøllet olivengrøn: Ramalina polymorpha – kornet grenlav
  • Gul: Xanthoria aureola – kyst-væggelav

I bogen 'Læsø – som du var engang' af Bernth Christensen findes et foto af Top Sten og en vemodig tekst om, at Top Sten er sunket ”og ligger og gemmer sig under plateauet”. På det gamle foto har Top Sten betydelig mere top end den sten, vi i dag kalder Topstenen. Enten viser det gamle foto en anden sten end vor tids Topstenen. Eller også har Top Sten siden 1987, da bogen udkom, lagt sig helt om på siden, som islandshestene på Rønnerne gør i middagsheden.

Besøg Topstenen

Topstenen ligger på Kringelrøn, Byrum Sogn, Læsø Kommune. Fra Hovedgaden i Byrum følges skiltene mod Saltsydehytten og Rønnerne mod syd ad bl.a. Storhavevej, Kokvadgårdsvej og Hornfiskrønvej, til du kommer til Læsø Saltsyderi med stor P-plads. P-pladsen er udgangspunkt for gåtur ud over Rønnerne eller cykeltur på Hornfiskrønvej.

Topstenen findes lettest ved at følge Hornfiskrønvej til Store Pigesten og derfra gå næsten ret syd ind over terrænet i retning mod en flad bakke. Hvis du ender i Hornfiskrøns Flod, inden du støder på Topstenen, er du gået for langt. Topstenen ligger 500 m syd for Store Pigesten og 250 m vest for Hornfiskrønvej, hvor stenen ligger tættest på vejen.

Rønnerne ejes dels af staten og dels af private lodsejere. Arealerne fletter ind i hinanden, men kan dog betragtes som et hele i forhold til adgang. Der er offentlig adgang til fods over hele området, dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid 1. maj til 15. juli er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Topstenen ligger vest for Hornfiskrønvej. Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på.

I vintermånederne kan turen være svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor.