Grydestenen

Grydestenen

Grydestenen er nærmest en stenruin bestående af to store blokke med tre mindre blokke imellem og plads til en stor syrenbusk. Blokkene har antageligvis udgjort én samlet kæmpesten. Dermed er det Nordfyns største vandreblok, og den har været imponerende stor, før den flækkede af uvis grund. Grydestenen er nem at besøge lige ved landevejen.

Geologi

Grydestenen består af grå, glimmerrig gnejs. Set fra vejen anes en svag buet foliation og revner, der følger foliationen.

Folk på egnen mener at vide, at stenen kom sejlende hertil med isen fra Norge. En oprindelse i Sverige er nok mere sandsynlig, idet det svenske grundfjeld for en stor del består af gnejs. Ved undersøgelser af markstensbunker på egnen er der kun fundet sten fra Sverige og Ålandsøerne. Da stenen ligger i overfladen, er seneste isfremstød over Fyn et godt bud på den isstrøm, stenen kom 'sejlende' hertil med. Det Ungbaltiske isfremstød for 19.000–18.000 år siden kom netop fra Østersølavningen og Sydsverige og nåede frem til Østjylland.

Grydestenen er nærmest en stenruin bestående af to store blokke, med tre mindre blokke imellem
Foto af Henrik J. Granat

Kæmper, kirker og nybagt brød

Ifølge sagnet er Grydestenen kastet af en kæmpe fra Munkebo Bakke eller Hindsholm efter Norup (Egense) Kirke. Kæmpen kunne ikke lide kirkeklokkeklangen. Et andet sagn fortæller om et væddemål to kæmper imellem. Den ene kæmpe skulle slå Norup Kirke ned, men ramte ikke.

Stenen vrider sig desuden en omgang, når den lugter nybagt brød – og hele tre omgange, når bageren kører forbi med nyt brød.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 16.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 34.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 141.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, side 198.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

Ussing, N.V. og Madsen V. (1897): Beskrivelse til Kortbladet Hindsholm. Danm. Geol. Unders. 1. rk. nr. 2, side 21.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Grydestenen

Grydestenen er fredet sammen med fredning af Enebærodde og Hofmansgave.

Fund og fortidsminder

Det fredelige Danmarkskort

Samlet set anslås blokkene til at måle 5 x 6 x 2 m.

Besøg Grydestenen

Du finder Grydestenen i Norup Sogn, Nordfyns Kommune, hvor der er fri offentlig adgang til stenen.

Grydestenen ligger på Nordfyn. Fra Odense fortsætter du knap 20 km mod nord gennem Otterup mod Hasmark. Stenen ligger i østre vejkant mellem vej og cykelsti, netop som du har passeret kanalen, der løber syd om Hasmark og inden 20 km stenen nord for Hasmark.