Dronningens Broche

Dronningens Broche

Dronningens Broche er en tydeligt stribet og foldet granitisk gnejs. Derimod kendes historien bag stenens navn ikke. Stenen ligger ved en smuk vandrerute rundt i skoven Færgelunden, der hører til Jægerspris Skovdistrikt.

Geologi

Dronningens Broche er en tydeligt stribet og foldet granitisk gnejs. Gnejs betegner en bjergart omdannet og foldet under stort tryk dybt i jordskorpen. Den har en åre af grovkornet kvarts. Stenen stammer sandsynligvis fra Sydsverige, hvor gnejs er den mest udbredte grundfjeldsbjergart.

Bakken, hvis skråning Dronningens Broche ligger på, kaldes falsk! Falsk fordi den er opstået ved erosion og ikke deposition. Vand har skåret slugten ud vinkelret på den gamle kystskrænt i det vegetationsløse landskab, der eksisterede efter indlandsisen var smeltet væk. Den gamle kystskrænt opstod i Stenalderen, hvor havniveauet på stedet var 4,7 m højere end i dag.

Fredning

Dronningens Broche er ikke fredet, da der ikke kendes sagn om stenen. Sagn er den mest almindelige grund til, at mange andre af Danmarks Store sten er beskyttet af fredning.

Stenens navn

Stenen kaldes ”Rokkestenen i Jægerspris Færgelund” i V. Milthers ”Nordøstsjællands Geologi fra 1935. Så navnet ”Dronningens Broche” må være kommet til senere.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Folderen ”Jægerspris Skovdistrikt, Færgelunden

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 51.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 52.

Milthers, V. (1935): Nordøstsjællands Geologi, Anden omarbejdede Udgave. DGU V. Række, Nr. 3, side 94-95.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Dronningens Broche

Dronningens Broche har en længde på 3,5 m, en bredde på 3,5 m og en højde på 2,2 m.

Nogen har ristet tegn i stenen: PIONER IXXII + IXXXII og 4/7 27 samt en anden utydelig dato.

Grøn mos og hvide pletter af lav.

Besøg Dronningens Broche

Dronningens Broche befinder sig ved Færgelunden, Dråby Sogn i Frederikssund Kommune. Færgelunden er privat og hører til Jægerspris skovdistrikt, der forvaltes af Kong Frederik den syvendes stiftelse. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs om reglerne i offentlige skove.

Skoven Færgelunden ligger ud til Roskilde Fjord syd for Jægerspris. Kør over Kronprins Frederiks Bro fra Frederikssund og sving nordpå. Efter 300 meter findes en P-plads for skovgæster. Ved P-Pladsen står en informationstavle med et kort. På kortet ses en anbefalet rute, der går forbi flere af skovens seværdigheder – herunder Dronningens Broche. En genvej er at følge en sti direkte mod nord langs den gamle kystskrænt. Efter 500 m svinges mod vest ind i en slugt i skoven. Dronningens Broche ligger i åben nåleskov på en nordvendt skråning. Folderen ”Jægerspris Skovdistrikt, Færgelunden” viser vej.