Amerikanske geologer måtte korrigere skøn

Når USGS overvurderede olieressourcerne, skyldtes det flere forhold.

For det første mente amerikanerne, at de tykke sedimenter med potentielle olieforekomster ud for Nordøstgrønland dækkede et større område, end det faktisk er tilfældet.

For det andet var alle tidligere vurderinger af de samlede forekomster af olie og naturgas i store sedimentære bassiner blevet udført i områder, hvor der allerede var gjort oliefund. I den situation er det lettere at estimere størrelsen af ressourcerne, end det er tilfældet ud for Nordøstgrønland, hvor der ikke er udført en eneste efterforskningsboring.

For det tredje var der usikkerhed om, hvorvidt de potentielle kildebjergarter i havbunden har dannet olie eller naturgas.

Netop det spørgsmål blev genstand for et nyt undersøgelsesprogram, hvor der blev udboret flere borekerner i de nærliggende land­områder, mens alle ældre data blev gennemgået og nyfortolket.