Alle mand kom godt hjem

I 2005 udgav GEUS den store og smukt illustrerede bog ‘Grønlands geologiske udvikling – fra urtid til nutid’, som i et jævnt og almindeligt sprog fortæller om resultaterne af 50 års systematisk kortlægning.

Bogen er forfattet af Niels Henriksen, som efter sin pensionering fik tid til dette omfattende arbejde. Han ledede feltarbejdet gennem mere end tre årtier, hvor han havde ansvaret for medarbejdernes sikkerhed. Det er derfor med stor glæde, at Henriksen i dag for så vidt angår GGU’s og GEUS’ ansvar kan konstatere, at alle folkene kom godt hjem.

Den grønlandske ødemark er et farligt sted at opholde sig, også selv om man overholder sikkerhedsforskrifterne: