Uventet skaktræk fra Atomenergikommissionen

Efter en række indledende forpostfægtninger blev Atomenergi-
kommissionen og GGU enige om et arbejdsprogram for perioden 1957–1961, hvor GGU’s almindelige karteringsarbejde skulle kombineres med prospektering for uran i hele Sydgrønland.