Polarskib bliver geologernes base

Ved ekspeditionerne i Vestgrønland havde geologerne anlagt en fast base med barakker til mandskab og udstyr. I de følgende 4–5 år fløj de så med helikoptere ud i alle retninger, indtil området var dækket, hvorpå basen blev flyttet.

Den første nyskabelse i Østgrønland bestod i, at GGU gennem tre sæsoner chartrede polarskibet Magga Dan, der fungerede som en flydende base, hvorfra helikopterne fløj ud.

Skibet sejlede skiftevis ind i bunden af fjorden og ud mod fjordmundingen, så piloterne kunne servicere geologerne i felten med korte flyveture.