Nyttig geokemisk kortlægning

Detaljerede geologiske kort er nyttige for mineselskaberne med hensyn til at finde kommercielt interessante mineralforekomster, og det gælder i endnu højere grad geokemiske undersøgelser, som blev opprioriteret midt i 1980’erne.

Geokemisk kortlægning er nu udført i hele Vestgrønland samt i store dele af Nordgrønland og Nordøstgrønland under ledelse af geolog Agnete Steenfelt.