Håndfast materielmester

Efterhånden fik GGU etableret et velfungerende logistiksystem omkring feltarbejdet, hvor udstyr og proviant blev organiseret under ledelse af materielmester H.V. Nielsen, som sammen med de efterhånden engagerede skippere og en række tidligere fangstmænd fra Østgrønland sørgede for, at feltarbejdet forløb effektivt.

‘Udrustningen’, som H.V. Nielsen styrede med fast hånd, var logistikafdelingen for skibe, joller, soveposer, telte, konserves, primusser, petromax’er og skydevåben.

Her svang mester Nielsen i årevis pisken over nytilkomne geologer og underholdt på skæmtsom og skræmmende vis om særegne tildragelser ude i Grønlands ødemarker.

Statsgeolog Niels Henriksen (Oscar) var den person, der havde overblikket over kortlægningen og sørgede for, at feltindsatsen udmøntede sig i geologiske kortblade.

Med assistance fra statsgeolog Stig Bak Jensen, som forestod det praktiske logistikarbejde i Grønland, samt fra en række fastansatte geologer i København skred GGU’s systematiske geologiske kortlægning støt og roligt fremad.

Direktørens sekretær gennem mange år, Inger Smed, sørgede for, at kontakten til de mange samarbejdspartnere blev holdt ved lige, ligesom alle øvrige praktiske opgaver profiterede af hendes beredvillighed og overblik.

En række udenlandske geologer slog sig efterhånden permanent ned i Danmark og var i en årrække med til at præge GGU’s arbejde og forskning.

Eksempelvis har statsgeolog Feiko Kalsbeek samt geologerne Peter R. Dawes og Anthony K. Higgins varetaget meget væsentlige opgaver i den sammenhæng.

Læs også Uran til danske atomkraftværker