GGU indtager Østgrønland

I 1964 indledte GGU arbejdet i Østgrønland, hvorved hele det isfrie landområde i Grønland kunne dækkes med geologiske kort i størrelsesforholdet 1:500.000.

Denne forholdsvis grove skala blev valgt for at gøre det realistisk at nå hele vejen rundt om den gigantiske ø inden for en overskuelig årræk­ke.

Oversigtskortene giver brugerne – mineselskaberne, olieselskaberne og samfundet – en basisviden om den regionale geologiske opbygning. Med det som udgangspunkt kan man identificere særligt interessante områder, hvor der er brug for mere detaljerede undersøgelser, f.eks. i forbindelse med mineralefterforskning.

I 1967 kom GGU’s systematiske kortlægning for første gang til Østgrønland for at kortlægge området omkring Scoresby Sund. Her brugte lederen af kortlægningen, statsgeolog Niels Henriksen, og en kollega sommeren på at rekognoscere området fra en kutter for at danne sig et indtryk af opgavens omfang.

Derefter blev der udarbejdet en femårsplan for bemanding, logistik og økonomi. Ekspeditionsgruppen kom til at tælle 40–50 mand pr. år. Holdet bestod af geologer, geologistuderende, der fungerede som geologassistenter, materielfolk med ansvar for logistikken og personale til at betjene helikoptere, skibe og fly.

Det stod hurtigt klart for Henriksen, at der var behov for et nyt koncept. Landområderne ved østkysten er nemlig mere vidtstrakte end i Vestgrønland, hvor geologerne havde arbejdet med kortbladsområder på 50 x 100 km.

Omkring Scoresby Sund skulle man på fem år færdiggøre en region på 200 x 300 km, altså et område på godt og vel Danmarks størrelse. Tilmed består regionen af tre vidt forskellige typer fjelde, og det stillede særlige krav til både logistikken og de faglige kompetencer.

Læs også Polarskib bliver geologernes base

Tre vidt forskellige bjergarter

I bunden af Scoresby Sund er der 400 millioner år gamle krystallinske bjerge, som minder om fjeldene i Norge.

Nord for sundet ligger halvøen Jameson Land, som består af 300–500 millioner år gamle havaflejringer, mens kysten syd for fjorden blev dannet af vulkanske bjergarter for 50 millioner år siden.