Udsigt til øretæver

Geolog Walter Brüsch fra DGU havde sat sig grundigt ind i pesticid-
området. Han stillede op i medierne og fortalte, at de gældende beskyttelsesplaner mod pesticider i grund- og drikkevand var utilstrækkelige.

DGU’s ledelse fulgte op og lagde store anstrengelser i at få Miljøstyrelsen til at gennemføre en forbedret pesticidstrategi.

Desuden havde ph.d.-studerende på DTU Johnny Fredericia, som senere blev direktør for GEUS, vist, at der mange steder i Danmark er sprækker i undergrundens lerlag, som betyder, at miljøfremmede stoffer kan vandre relativt hurtigt ned i grundvandet.

Det kom som noget nær en bombe under Miljøstyrelsens hidtidige godkendelses-
strategi og førte til, at både Miljøstyrelsen og DGU blev bestormet med kritiske henvendelser fra pesticidindustrien og landbrugets organisationer.

Imidlertid stod DGU i et dilemma. Trods den politiske fokus på området var der bevilget meget få midler til arbejdet med at overvåge pesticider, og kun en lille del af dem var tildelt DGU.