Udsigt til øretæver

Geolog Walter Brüsch fra DGU havde sat sig grundigt ind i pesticid-
området. Han stillede op i medierne og fortalte, at de gældende beskyttelsesplaner mod pesticider i grund- og drikkevand var utilstrækkelige.

DGU’s ledelse fulgte op og lagde store anstrengelser i at få Miljøstyrelsen til at gennemføre en forbedret pesticidstrategi.

Desuden havde ph.d.-studerende på DTU Johnny Fredericia, som senere blev direktør for GEUS, vist, at der mange steder i Danmark er sprækker i undergrundens lerlag, som betyder, at miljøfremmede stoffer kan vandre relativt hurtigt ned i grundvandet.

Det kom som noget nær en bombe under Miljøstyrelsens hidtidige godkendelses-
strategi og førte til, at både Miljøstyrelsen og DGU blev bestormet med kritiske henvendelser fra pesticidindustrien og landbrugets organisationer.

Imidlertid stod DGU i et dilemma. Trods den politiske fokus på området var der bevilget meget få midler til arbejdet med at overvåge pesticider, og kun en lille del af dem var tildelt DGU. 

Man risikerede med andre ord at skulle investere betydelige ressourcer, der egentlig var bevilget til andre formål, uden at få andet end øretæver fra landbruget og kritik fra Rigsrevisionen til gengæld.

Desuden lå pesticidovervågningen på kanten af, hvad geologer egentlig er uddannet til at arbejde med.

Det var fristende at melde pas, men i stedet besluttede DGU’s direktion at gå ‘all in’. Fra Vandkvalitetsinstituttet (i dag DHI Group) hentede man mikrobiolog Jens Aamand, som var en anerkendt ekspert i miljøkemi, og fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (i dag en del af Københavns Universitet) Carsten Suhr Jacobsen.

Læs også Velkommen på forsiden

Opbygning af fagligt forskningsmiljø

Under Jens Aamands og Carsten Suhr Jacobsens faglige ledelse opbyggede DGU et omfattende forskningsmiljø i de følgende år. Alt, hvad der kunne vrides ud af organisationens budget på det tidspunkt, blev investeret i området, og gruppen blev hurtigt suppleret med flere forskere, herunder mange ph.d.-studerende og specialestuderende.