Personligt tilsyn med boringer

Selvom DGU ikke længere havde udstationerede geologer, var der fortsat en rolle for DGU i tilsynet med boringerne.