Med ved bordet ude i verden

Udviklingen med stigende aktiviteter og medarbejdertal så man også i DGU’s søsterorganisationer i hele den vestlige verden.

Ofte var det jagten på olie og andre råstoffer, der drev væksten. Samtidig var der kommet nye teknikker til, som havde øget mulighederne for at skaffe viden om undergrunden.

Blandt andet var de seismiske teknikker forbedret, så man ikke længere behøvede at detonere nedgravede sprængladninger, men kunne nøjes med at sende elektrisk genererede lydbølger gennem undergrunden. Det forbedrede også mulighederne for at lave seismiske undersøgelser i undergrunden under havene voldsomt.

I de år blev der indsamlet enorme mængder af nye data om undergrunden i mange lan­de, både fra boringer og seismiske undersøgelser. Her kunne DGU sidde med ved bordet i kraft dels af sin ekspertise, dels af de data og prøver, man lå inde med i Borearkivet.

International udveksling af geologiske erfaringer og salg af tjenesteydelser blev en stor aktivitet og har været det siden.

Læs også En ny rolle til DGU