Gletschere i Sydgrønland - historie, natur, omgivelser

Gletschere i Sydgrønland - historie, natur, omgivelser.Bogen giver en oversigt over områdets gletschere, deres eksistensbetingelser og historie, og en nogenlunde afrundet beskrivelse er gjort mulig på grund af det kvartærgeologiske og glaciologiske arbejde, som hovedsageligt er udført i området af Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU).

Forfatter: Anker Weidick

"Men, da du spurgte, om Landet var frit for Is eller ikke, eller det var bedækket med Is ligesom Havet, da skal du vide det for vist, at det er en ringe Del af Landet, hvor der er bart for Is, men alt det øvrige er bedækket med den, og Folk vide ikke, om Landet er stort eller lidet, fordi alle Fjeldstrækninger og ligeledes alle Dale ere skjulte af Isen, saa at man ingensteds finder Aabning derpaa."
Af: Kongespejlet (her fra Meddelelser om Grønland, Bind 4, side 71), beskrivelse af Grønland fra begyndelsen af det 13. århundrede.

Det ovenstående citat stammer fra nordbotidens Grønland og kunne meget vel være nedskrevet under indtryk af omgivelserne omkring indsejlingen gennem Isafjord (Bredefjord-Nordre Sermilik) og Eriksfjord (Tunugdliarfik) til de centrale nordbobebyggelser omkring Brattahlid (Qagssiarssuk) eller Gardar (Igaliko) i Sydgrønland.

Den foreliggende beskrivelse dækker netop den sydligste del af Grønland op til ca. 6loN bredde, d.v.s. nordbotidens Østerbygd, senere benævnt Julianehåb distrikt, men omfattende nutidens kommuner Nanortalik, Qaqortoq (Julianehåb) og Narssaq.

Fra Narssarssuaq kan Indlandsisens sydligste dele ses i klart vejr, og efter få timers vandring fra flyvepladsen kan man besøge såvel den sydligste af Indlandsisens isstrømme (Qôrqup sermia) som den gletscherlobe, der afgiver de store smeltevandsmasser til Narssarssuaq sletten (Kiagtût sermiat).

Tilsvarende let adgang til Indlandsisens randområde findes ved Narssaq by. Efter få timers bådrejse fra byen er der her mulighed for besøg ved Indlandsisens rolige randområde. Store dele af Indlandsisens sydrand kan endog overskues fra Narssaq byområde, ligesom der i Narssaq elvdal findes en mindre, lokal gletscher (Narssaq Bræ), der kan besøges på en enkelt dagsvandring.

Hensigten med denne beskrivelse er derfor at give en oversigt over områdets gletschere, deres eksistensbetingelser og historie, og en nogenlunde afrundet beskrivelse er gjort mulig på grund af det kvartærgeologiske og glaciologiske arbejde, som hovedsageligt er udført i området af Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU). Kortlægningen af løsjordsaflejringerne (den kvartærgeologiske kortlægning) har således givet en baggrund for beskrivelse af områdets historie under og efter sidste istid, og endvidere af gletscherændringerne gennem de sidste mange årtusinder. Hertil kommer de seneste års glaciologiske arbejde i området, som er udført i forbindelse med undersøgelser af vandkraftens udnyttelse. Undersøgelser af denne art udføres primært for at bestemme smeltevandsafstrømningen fra gletscherne, men giver samtidig en bedre forståelse af sammenhængen mellem klima og gletscher i området.