Vandforvaltning

Kortlægning i felten

GEUS udarbejder en lang række faglige rapporter, der skal understøtte myndighedernes vandforvaltningsopgaver ikke mindst i tilknytning til Vandrammedirektivet. Læs bl.a. rapporter om udpegning af grundvandsforekomster, vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative tilstand.

Kontakt os

Grundvandets kvantitative tilstand

Hans Jørgen Henriksen
Seniorrådgiver i Hydrologi
Telefon91333612

Grundvandets kemiske tilstand

Lærke Thorling
Chefkonsulent i Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon20555260

Grundvandets påvirkning af søer, vandløb, kystvande og natur

Bertel Nilsson
Seniorforsker i Hydrologi
Telefon91333608