Vandforvaltning

Kortlægning i felten

GEUS udarbejder en lang række faglige rapporter, der skal understøtte myndighedernes vandforvaltningsopgaver ikke mindst i tilknytning til Vandrammedirektivet. Læs bl.a. rapporter om udpegning af grundvandsforekomster, vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative tilstand.

Bertel Nilsson

Seniorforsker
Hydrologi
Telefon91333608