Bilag om vandforvaltning

Projektet er gennemført som led i det samlede projekt om implementering af modeller til brug for vandforvaltningen.
Projektet har bidraget til vandområdeplan 2015-21 ved at udvikle værktøjer og skal bl.a. bidrage med resultater til brug for vurdering af miljøtilstand, påvirkninger og indsatsbehov.

Lars Troldborg
Specialkonsulent
Hydrologi