Højestenen

Foto: Henrik J. Granat

Fjærernes højeste sten hedder ….. Højestenen. Højestenen når 2,2 m op over sandbunden. Du skal omtrent lige så langt øst for Hornfiskrøn, som Højestenen ligger vest for Alsdyb Holme, for at finde nummer to: Uglestenen når kun 2,0 meter over sandbunden.
Fjærernes fyrtårn ses viden om og er derfor nem at finde fra Alsdyb Holme.

Parallelle sprækker (joints) giver Højestenens østside et skiveskåret udtryk. Foto Henrik J. Granat.

Geologi

Højestenen består af granit uden så mange dikkedarer. Mellemkornet og enskornet med granittens mineraler kalifeldspat, plagioklas og kvarts. Enkelte større rødlige kalifeldspatkorn lyser op som øjne, hvorfor bjergarten kaldes porfyrisk. Det mørke glimmermineral biotit fremhæver en svag stribning, hvilket skyldes, at der har været en smule bevægelse i den smeltede stenmasse – magmaet – da bjergarten størknede.

Højestenen er pænt afrundet, men østsiden ind mod Alsdyb Holme står mere stejlt. En serie af parallelle sprækker (joints) giver østvæggen et skiveskåret udtryk. Sprækkesystemet har stenen med fra det grundfjeld, indlandsisen i sin tid vristede den fri af. Joints har ligeledes medvirket til at give Lerstenen i Bovet sin form.

Fjærernes holme og øer vokser ligesom den gule lav på Højestenens granit. Geologens bedste gæt på art er Koldkyst-Orangelav (Caloplaca verruculifera). Foto Henrik J. Granat.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Petersen, J.H. (2022): Sydvesten og Rønnerne på Læsø. Se kort her.

Petersen, J.H. (2021): Jomfrulandet – Rønnerne på Læsø. Museumsforeningen for Læsø. 320 sider. Side 123 og 214.

Petersen, J.H. (2021): Rønnernes store sten. Plakat, A2, Mycelium books.

Udforsk stenen

Læs mere om Højestenen

Højestenen måler 4,3 x 3,2 m i længde og bredde. Den er 2,2 m høj over sandbunden og måler 10,5 m i omkreds. Volumen og vægt anslås til 14 kubikmeter og 38 tons. Den er Fjærernes højeste tæt fulgt af Uglestenen øst for Hornfiskrøn.

Højestenen er mere end 2 meter høj og dermed Fjærernes højeste. Navnet blev præsenteret på en plakat med Rønnernes store sten i sommeren 2021. Plakaten var en forløber for den flotte bog med titlen Jomfrulandet, hvor mange af Rønnernes største og mest seværdige sten bliver præsenteret.

Besøg stenen

Tilbagekig mod Øksestenen på vej mod Højestenen med den nordligste af Alsdybs holme om bagbord. Foto Henrik J. Granat.

Højestenen ligger i fladvandet vest for den sydligste af Alsdyb Holme vest for Kringelrøn.

En gåtur fra Saltsyderiet til Højestenen kan gå via Blå Sten, Skildpaddestenen og Øksestenen. Se vejvisertipsene til disse. Ruten følger næsten fugleflugtslinjen og er knap fem kilometer lang.

En lidt længere men mere tørskoet tur følger Hornfiskrønvej via Pigestenene og eventuelt Topstenen til en sti mod vest få hundrede meter inden Hornfiskrønvej når Hornfiskrøn Flod.

Fra Kringelrøns sydvestligste hjørne fortsætter turen mod VSV cirka to kilometer gennem fladvand og over den sydlige af Alsdyb Holme. Vanddybden ved Højestenen kan godt nå op over knæene. Samlet udtur er cirka fem en halv kilometer lang.

De to ruter kan kombineres til en rundtur på ti elleve kilometer. Rønnerkortet viser vej.

Der er offentlig adgang til fods på Rønnerne dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid 1. maj til 15. juli er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Højestenen ligger vest for Hornfiskrønvej.

Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor. Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på.

I vintermånederne kan turen være svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Turen er så absolut en sensommerfornøjelse efter fuglenes yngletid, og før havvandet bliver for koldt at vade i.