Fladestenen

Foto: Henrik J. Granat

Helt ude hvor mågerne vender ligger Fladestenen akkurat høj nok til at ses fra Højestenen i nord og fra den sydligste af Alsdyb Holme i øst. En enkelt sten lokker mod syd, men længere væk fra Læsø bør man ikke vade. Mod vest spærrer Alsdybet for videre færd til fods og langt mod syd ligger Søndre Rønner med Bredestenen, som kun nås med båd, jolle eller kajak.

Tætte isoklinale folder ses under resterne af en lys pegmatisk åre på Fladestenens østside. Foto Henrik J. Granat.

Geologi

Fladestenen består af foldet gnejs i sort og hvidt. Stenen balancerer på grænsen til at kunne kaldes en øjegnejs med mindre sammenknebne øjne af lys kalifeldspat. På oversiden ses lange lyse gennemgående årer dannet under delvis opsmeltning under indflydelse af højt tryk. På den ene side ses resterne af en lys pegmatisk åre. Sorte og hvide bånd ses i tætte folder, som fortæller, at Fladestenen engang var en stump af et grundfjeld, der blev foldet op til en bjergkæde. Siden vristede indlandsisen den løs. Stenen fik sin afrundede form under rejsen. Isbjerge sejlede den til Læsø og dumpede den i det ishavsler, som ligger under sandet på Kattegats største ø.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Bjergartsbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Petersen, J.H. (2022): Sydvesten og Rønnerne på Læsø. Kort på adressen www.jenshpetersen.dk/roennerkort.pdf

Petersen, J.H. (2021): Jomfrulandet – Rønnerne på Læsø. Museumsforeningen for Læsø. 320 sider. Side 122.

Petersen, J.H. (2021): Rønnernes store sten. Plakat, A2, Mycelium books.

Udforsk stenen

Læs mere om Fladestenen

Fladestenen måler 4,5 x 3,2 m i længde og bredde. Den er 1,3 m høj over sandbunden og måler 12,5 m i omkreds. Volumen og vægt anslås til 10 kubikmeter og 28 tons.

Navnet Fladestenen blev præsenteret på en plakat med Rønnernes store sten i sommeren 2021. Plakaten var en forløber for den flotte bog med titlen Jomfrulandet, hvor mange af Rønnernes største og mest seværdige sten bliver præsenteret.

Besøg stenen

Fladestenen set fra syd med Læsø og Højestenen i horisonten. Foto Henrik J. Granat.

Fladestenen ligger i fladvandet sydvest for den sydligste af Alsdyb Holme vest for Kringelrøn.

En gåtur fra Saltsyderiet til Fladestenen kan gå via Blå Sten, Skildpaddestenen, Øksestenen og Højestenen. Se vejvisertipsene til disse. Den rute følger næsten fugleflugtslinjen og er godt fem kilometer lang.

En lidt længere men mere tørskoet tur følger Hornfiskrønvej via Pigestenene og eventuelt Topstenen til en sti mod vest få hundrede meter inden, Hornfiskrønvej når Hornfiskrøn Flod. Fra Kringelrøns sydvestligste hjørne fortsætter turen mod vestsydvest lidt mere end to kilometer gennem fladvand og lang sydbredden af den sydligste af Alsdyb Holme. Samlet udtur er cirka seks kilometer lang.

De to ruter kan kombineres til en rundtur på elleve kilometer. Rønnerkortet viser vej.

Der er offentlig adgang til fods på Rønnerne dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid 1. maj til 15. juli er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Fladestenen ligger vest for Hornfiskrønvej.

Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor. Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på.

I vintermånederne kan turen være svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Turen er så absolut en sensommerfornøjelse efter fuglenes yngletid, og før havvandet bliver for koldt at vade i. Vanddybden ved Fladestenen kan godt nå op over knæene.