Boelsstenen

Boelsstenen ligger på lavt vand nord for Randers Fjords udmunding i Kattegat. Den er rund og flad og har plads til en hel sælfamilie.

Boelsstenen består af grovkornet Larvikit. Havet har vasket den fri af en morænebakke fra istiden sammen med en stribe andre meter store sten, der bryder havoverfladen på det lave vand udfor Sødringholm Skov. Bølger har høvlet bakken ned og havstrømme har ført ler, sand og grus andre steder hen. Resultatet kaldes et abrasionsflak. De største sten har givetvis stadig fodfæste i de moræneaflejringer, de er aflejret sammen med, og som nu dækkes af et tyndt lag havaflejret sand.

Stenens navn

I gammel tid var et Boelsmandssted et landbrug mindre end en bondegård og større end et husmandssted. Boelsstenens navn kommer måske af, at det var her, Boelsmanden havde sin båd fortøjet.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Boelsstenen

Stenen er cirka 4,5 meter på længste led målt på et orthofoto taget fra et fly.

To huller ses på oversiden. Muligvis huller efter bolte til at fortøje en båd.

Sæler ynder at ligge på flakkets sten. Boelsstenen har plads til en hel sælfamilie.

Turen til Boelsstenen går gennem beskyttet natur, idet strandengene langs Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og det lavvandede område udenfor hører til Natura 2000 nr. 14. Området har en spændende flora og et rigt fugleliv.

Besøg Boelstenen

Du finder Boelsstenen i Sødring Sogn i Randers Kommune. Sødringkær Skydeterræn bruges til skydeøvelser af Hjemmeværnet, Politiet m.fl. Der advares om skydning med en hejst kugle i en mast i terrænets nordøstlige hjørne. Desuden kan skydning høres. Udenfor skydeperioder er skydeterrænnet samt stranden og havet udfor åben for offentligheden.

P-plads findes ved Sødringkær Skydeterræn, der ligger for enden af vejen Under Bakken. Den løber i skovkanten nord om Sødringholm Skov. Fra P-pladsen fortsættes til fods mod øst: Først over strandeng, derefter over vader til den yderste sandrevle og til sidst i vand til knæene mod sydøst til Boelsstenen. Besøg gøres bedst om sommeren, hvor vandet er lunt. Turen kan ikke anbefales i stærk pålandsvind, da bølgerne bliver for store. Du får set mest af stenen ved lavvande. Boelsstenen er desuden oplagt at besøge i kajak.