Lindumstenen

Lindumstenen

Hvor Skalsådalen slår en bugt, ligger Lindum Skov så smukt. Og i Lindum Skov ligger Lindumstenen. Den nærmest vokser ud af en skråning i skoven ned mod en lille bæk. Det er umuligt at sige, hvor meget der gemmer sig under overfladen.
Stenen består af grovkornet granit, hvor det er let at iagttage de centimeterstore rosa kalifeldspatkrystaller i en sortprikket grundmasse af mineralerne lys plagioklas og grå kvarts.
Lindumstenen egner sig fortrinligt til mål for en skovtur med madkurv. Du kan bruge den flade top som bord, og i siden findes et hak som en udskåren lænestol.

Geologi

Lindumstenen blev butkantet og afrundet under rejsen med indlandsisen. Den har dog et stort hak i vestsiden. Et andet sjovt træk er den revne, der ses i stenens stejle sydside. Revnen hælder mod nord og flugter med stenens overside. Der er måske tale om en fremherskende orientering af sprækker i det grundfjeld, stenen kommer fra. Vi kan ikke se, hvor langt revnen rækker, men den ser ud til at være gennemgående. Som et overskåret rundstykke er 'overen' forskudt 5 cm mod syd udover 'underen'.

Bjergarten domineres af 1-4 cm store blegt røde kalifeldspatkorn. Nogle af disse viser karlsbadtvillinger. Ved det forstår man, at de er todelte langs en spejlaske i krystallens længderetning. De store krystaller 'svømmer' i en mellemkornet grundmasse af hvid plagioklas og grå kvarts. De sorte mineraler er enten biotit eller hornblende.

Lindumstenen fra Blekinge

De meget store krystaller af kalifeldspat gør bjergarten, Lindumstenen består af, let genkendelig og til noget særligt.

To steder i Sverige findes granittyper med megakrystaller som Lindumstenens: I Jämtland langt nord for Stockholm findes Björna-granit med megakrystaller af rosa kalifeldspat. Jämtland ligger langt nord for Himmerland, og det er lidet sandsynligt, at så stor en blok har holdt størrelsen på så lang en rejse med indlandsisen. Blekinge ligger tættere på og øst for Danmark i Sydsverige. I Blekinge findes Karlshamn-granit som fast grundfjeld med megakrystaller af lyst rødlig kalifeldspat, der ofte har karlsbadtvillinger.

Stammer Lindumstenen fra Karlshamn, må isen, den er transporteret med, være kommet fra øst. Ristingefremstødet flød netop hen over Sydsverige til Sønderjylland, Midtjylland og Himmerland for 50 til 45 tusind år siden.

Tirslundstenen mellem Kolding og Esbjerg menes også at være bragt på plads af Ristingefremstødet. Lindumstenen ligger desuden dybt i landskabet ved foden af en skråning. Det antyder, at den kommet med et tidligere isfremstød end det yngste isfremstød over Himmerland – det, vi kender som Hovedfremstødet eller Nordøstisen, der nåede til Hovedstilstandslinjen for 23.000 til 20.000 år siden.

Samlet set synes det særdeles sandsynligt, at Lindumstenen er en Karlshamn-granit, der blev bragt til Himmerland fra Blekinge under Ristingefremstødet i Mellem Weichsel for 50 til 45 tusind år siden.

Lereltestenen i Nordsjælland og Søstenen på Langeland består også af Karlshamn-granit.

Kvindsøs fortællinger

Der kendes ingen sagn om Lindumstenen. Men om Kvindsø tæt ved går den uhyggelige historie, at skovsøen fik sit navn, fordi en ung gravid kvinde druknede sig deri.

Til de uhyggelige historier hører også historien om 'Rasmus Mørks Klædeskab' ved Kvindsøs vestende. Her skulle hedengangne Rasmus Mørk have skjult sit blodige tøj efter et mord. For den forbrydelse blev han henrettet som den sidste i Klejtrup.

Stenens størrelse

Målt lige over skovbunden er Lindumstenen 16 m i omkreds. Den lodrette sydside måler 1,6 m i højden, og overfladen hælder svagt mod nord og forsvinder ned i skovbunden. Længden over terræn er 5,0 m målt i retning nord syd. Og 4,5 m bred målt i retning øst vest.

Hvor meget der gemmer sig under overfladen, ved vi ikke.


 


 

Feltbeskrivelse: Henrik J. Granat, GEUS og Søren B. Torp, NIRAS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.:  www.skan-kristallin.de: Schweden – Gesteinsliste - Karlshamn-Granit

Wilske, H.:  www.skan-kristallin.de: Schweden – Gesteinsliste - Björna-Granit

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 28.

Smed, P. (2016): Sten i det danske landskab, 4. udgave, 1. oplag, Højers Forlag, 271 sider. side 136-137.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, side 1–13.

Projekt Tjele Langsø Naturpark (2007): Lindum mellem skov og sø

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 28.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 5.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 199.

Larsen, G. og Kronborg, C. (1994): Geologisk set, det mellemste Jylland. Lokalitet 58, Skalsådalen, side 124-125. Redaktion Steen Andersen. Geografforlaget, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 272 sider.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Lindumstenen

Stenen har navn efter byen Lindum, i hvis nærhed den findes.

Skalsådalen øst for Lindum Skov er udpeget som nationalt geologisk interesseområde nr. 58. I Skalsådalen strømmede smeltevand fra indlandsisen mod vest til Hjarbæk Fjord. Terrænet former sig som tydelige terrasser bestående af smeltevandssand flere steder langs dalens nordside.

Lindumstenen er ikke fredet, og det skyldes, at der ikke kendes sagn om den.

Størstedelen af Lindumstenen er dækket af mos og lav.

Besøg Lindumstenen

Høvængestenen ligger i Lindum Skov, Lindum Sogn, Viborg Kommune. Lindumstenen ligger i privat skov, der hører under Tjele Gods. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs mere om adgang til private skove.

Lindumstenen finder du i Himmerland i Lindum Skov syd for Skals Å, hvor Skalsådalen slår en bugt. Betagende Tjele Langsø ligger syd for. Asfaltvejen Drøwten går gennem skoven. Hvor vejen slår et knæk, og en skovvej går mod nord ind i skoven, findes parkeringsmulighed for en enkelt eller to biler. Følg skovvejen nogle hundrede meter til du passerer den lille bæk, der leder vand til Kvindsø. Herefter går turen endnu et par hundrede meter ind i skoven langs sydøstsiden af bækken. Stenen ligger godt skjult mellem løvtræer og krat i en skråning lidt borte fra bækken. Der er ingen skilte og knap en trampesti til den store sten. Din mobiltelefon og vejvisereren på Kæmpestenskortet er en god hjælp.