Kæmpesten gravet op fra havets bund og bragt til havn i Danmark

20-03-2023

Endnu en kæmpesten er føjet til GEUS’ Kæmpestenskort. Eller faktisk to, for Tunnelstenen lå delt i to stykker på havbunden i Femern Bælt, i vejen for igangværende tunnelbyggeri. Men i stedet for at skubbe stenen til side på havbunden, blev den gravet op og bragt til Rødbyhavn.

Den todelte øjegnejs til skue i Rødbyhavn, hvor den kommende Femern Bælt-tunnel begynder – eller ender.

GEUS har de seneste tre årtier leveret geologisk indsigt og undersøgelser af Femern Bælt for at understøtte projekteringen af Femern Bælt-tunnelen. I 1996 udkom et havbundskort over Femern Bælt – Arkona Bassinet i DGU´s kortserie. I begyndelsen af 2010erne bidrag GEUS’ geologer til fastlæggelse af undergrundens stratigrafi med biostratigrafisk og lithostratigrafisk ekspertise.

Hvad skal kæmpestenen hedde?

Ved undersøgelserne kom kendskab til en saltdiapir under tunnelføringen for dagen. I slutningen af 2010erne var geologer fra GEUS involveret i arkæologiske undersøgelser af de berørte områder på Lolland. Det var derfor også naturligt at bede kæmpestenskender og geolog ved GEUS Henrik J. Granat om at være meddommer ved en navnekonkurrence, da den nyopdagede og nyopgravede kæmpesten i Rødbyhavn skulle have et godt navn i februar 2023.

Lolland-Falsters Folketidende A/S og Femern A/S modtog mere end 400 henvendelser med forslag til navne. Efter sortering var der 162 forskellige navneforslag. Det firs tons tunge tvillingpar hedder nu Tunnelstenen – et navn, der kombinerer stenens historie og nuværende placering.

Tunnelstenen på kæmpestenskortet

  • Tunnelstenen er den senest ankomne til kæmpestenskortet og er nummer 156 i samlingen og er den eneste sten på kortet der er fundet i Tyskland og ikke i Danmark.
  • Tunnelstenen blev fundet halvanden kilometer fra Puttgarden på 22 meter dybt vand.
  • Tunnelstenens tvillingpar ligger ved Femern A/S’ udsigts- og informationsplatform i Rødbyhavn og er nok det eneste sted i Danmark, hvor du kan hoppe fra en del af en kæmpesten til en anden.
  • Tunnelstenen deler historie med kæmpestenene Sjælland og Skåne, der lå i vejen for Øresundsforbindelsen, men som nu står som vartegn ved Øresundstunnelens begyndelse tæt på Kastrup.

Den 18 km lange sænketunnel, der skal forbinde Lolland med Femern er netop i gang med at blive bygget og åbner for biler og tog i 2029.

Læs mere om Tunnelstenen, flydende gigantgravemaskiner og stenens størrelse

Henrik Jønsson Granat
Geolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Telefon40340727
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation

Om kæmpesten.dk

GEUS er i gang med at kortlægge alle Danmarks kæmpesten. Indtil videre findes der omkring 150 kæmpesten fordelt på hele landet. Hvis du kender til kæmpesten, der ikke findes på kæmpestenskortet, hører GEUS gerne fra dig.

Se kortet og læs mere kæmpestenenes geologi og historier på kæmpesten.dk.