Tv om lagring af CO₂ i undergrunden

27-09-2007

Klimaændringerne kalder på en reduktion i udledningen af CO₂. En af mulighederne er at deponere CO₂ i undergrunden, hvilket to tv-programmer kigger på.

Nedbringelse af CO2 -udslippet til atmosfæren er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2-udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verden samtidig tørster efter energi til skabelse af vækst og velstand. Lagring af drivhusgassen i undergrunden er en af mulighederne for at reducere udslippet.

TV-programmet 'Viden om – Ren kulkraft uden CO2' på DR2 kigger i næste uge på mulighederne for at lagre CO2 i Danmarks undergrund. Programmet sendes:

Tirsdag 2. oktober kl. 20.00
Torsdag 4. oktober kl. 18.20

Læs mere om programmet på DRs hjemmeside

GEUS har i flere år deltaget i den internationale forskning, der undersøger mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden.

Læs om projekterne på GEUS´ hjemmeside.

Læs det populærvidenskabelige hæfte Geologisk lagring af CO2 – et bidrag til fremtidens klimapolitik

Yderligere oplysninger:
Professor Niels Peter Christensen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 53
E-mail: npc@geus.dk