TV om lagring af CO 2 i undergrunden

Publiceret 27-09-2007

Klimaændringerne kalder på en reduktion i udledningen af CO2. En af mulighederne er at deponerer CO
2
i undergrunden, hvilket to tv programmer kigger på.

Nedbringelse af CO2 udslippet til atmosfæren er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2 udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verden samtidig tørster efter energi til skabelse af vækst og velstand. Lagring af drivhusgassen i undergrunden er en af mulighederne for at reducere udslippet.

TV-programmet Viden om - Ren kulkraft uden CO2 på DR2 kigger i næste uge på mulighederne for at lagre CO2 i Danmarks undergrund. Programmet sendes:

Tirsdag 2. oktober kl. 20.00
Torsdag 4. oktober kl. 18.20

Læs mere om programmet på DRs hjemmeside

GEUS har i flere år deltaget i den internationale forskning, der undersøger mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden.

Læs om projekterne på GEUS´ hjemmeside
http://www.geus.dk/program-areas/energy/denmark/co2/index-dk.htm

Læs det populærvidenskabelige hæfte:
Geologiske lagring af CO2 - et bidrag til fremtidens klimapolitik
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi042.htm

Yderligere oplysninger:
Professor Niels Peter Christensen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 53
E-mail: npc@geus.dk