Trolde Sten Biersted

Som en champignon vokser i sphagnum, står Trolde Sten i Biersted paddehatterund og hvid som vokset op af Store Vildmoses tørvelag.
Den næsten hvide bjergart er en larvikit bestående af centimeter store feldspatkorn, hvor imellem sorte mineralhobe klemmer sig ind.
For de klatreivrige er den afrundede kæmpesten en udfordring, men der er en vej op på den 3,3 meter høje sten.
For 100 år siden stak kæmpestenen kun en halv til en hel meter op over overfladen. Imponerende så meget tørv, der er forsvundet på de år!

Bjergarten er grovkornet og hvid på overfladen. Et enkelt sted ses et frisk brud, der afslører, at bjergarten er lys grå under den forvitrede overflade. Mange af mineralkornene er aflange typisk 1,5 cm brede og 4 cm lange. Imellem det hvide sidder sorte 2 til 5 mm store mineralhobe. Det lyse mineral kaldes ternær feldspat. Ternær betyder, at det hverken er kalifeldspat eller plagioklas, men noget midt i mellem, idet både Calcium, Kalium og Natrium indgår i mineralopbygningen. De sorte mineralhobe kan være biotit, hornblende eller augit. Mest sandsynligt pyroxenmineralet augit, fordi nogle af de sorte mineraler er svagt grønne. Desuden er bjergarten magnetisk, hvilket skyldes jernoxider, sandsynligvis mineralet magnetit. Kvarts ser du derimod intet af.

Fordelingen er omtrent 90% feldspat og 10% mørke mineraler. Bjergarten klassificeres som en larvikit, men den mangler labradoriserende effekt, som betyder, at enkeltmineraler lyser op med et blåt skær ved forskelligt lysindfald. Larvikit, det være sig lys og mørk, klassificeres i den nyeste litteratur som bjergarten monzonit i den overordnede klassifikation af magmatiske bjergarter.

Larvikit findes i Osloområdet, ligesom rhombeporfyr gør. Derfor er det oplagt, at Biersteds Troldesten kom med Nordøstisen, der flød henover Osloområdet til Vendsyssel og Himmerland i slutningen af Weichsel Istiden for 23.000 til 20.000 år siden.

Vindumstenen i Himmerland består af lignende lys larvikit. Vil du se klassisk larvikit, der labradoriserer, så besøg Dynen i Frederikshavn eller Gråstenen ved Rold Skov eller Den Grå Ko i Stenum.

Geologisk interesseområde

Biersteds Trolde Sten ligger i Nationalt geologisk interesseområde nummer 11. I bogen ”Geologisk set, Det nordlige Jylland” kan du om interesseområdet Store Vildmose læse, at tørvedannelsen på marken, hvor stenen ligger, begyndte for 3500 år siden. Først dannedes sumptørv og skovtørv under indvirkning af næringsrigt grundvand. Derefter højmosetørv, der i dag er mørk brun og stærkt omsat. Fra et sted mellem år 600 og år 800 frem til nutiden dannedes lys svagt omsat højmosetørv med let erkendelige plantedele. Den lyse højmosetørv nåede tykkelser op til 2,5 m. Den lyse højmosetørv må være gravet væk på marken med stenen, for tørven omkring Troldestenen består af mørk brun velomsat tørv med kun få erkendelige plantedele. Knud Larsen, der havde sin gang på stedet i 1920’erne, fortæller, at stenen dengang i tørvegravningens begyndelse kun stak en halv meter op. Man aner en vandret linje på stenen omkring 1,8 m, hvor lavdækket ændrer sig. Den linje kunne godt markere tørvelagenes maximale højde. Der er grund til at tro, at der er gravet omkring to meter tørv væk omkring stenen, der på forundelig vis er vokset med samme takt.


 


 

Feltbeskrivelse: Thomas F. Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.:  www.skan-kristalin.de: Norwegen – Gesteinsliste - Larvikit

Jammerbugt Kommune: Store Vildmose fortæller historien, Pindstrup Mosebrug. Infotavle ved rasteplads tæt på kæmpestenen.

Larsen, J.M. og Larsen, T.K. (2018): Mail med beretning om stenens historie fra år 1900 til i dag.

Børresen, A.K. og Heldal, T. (2009): Larvikitt, Unik, vakker og eksklusiv, Norges nasjonalstein. Geopublishing AS, Norsk Geologisk Forening. 152 sider. Side 20-39.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Andersen, S. og Sjørring, S. (1992): Geologisk set, Det nordlige Jylland, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Geografforlaget, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Side 84-89.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Trolde Sten Biersted

Der findes ikke noget sagn knyttet til Biersteds Trolde Sten. Men stenens historie er overleveret fra generation til generation gennem mere end et århundrede. Før 1900 tilhørte parcellen et landbrug i Nørhalne, og ejeren var Ane Cecilie Larsdatter. Hendes barnebarn Knud Larsen fortalte, i hans barndom i 1920’erne blev der skåret tørv ved parcellen, der dengang henlå som mose med lyng. Stenen tittede dengang kun en halv meter op over terræn, men man kunne alligevel se langt, hvis man stod op på den, for der var ingen beplantning på Store Vildmose. Knud Larsens oldebarn Tor Klitgaard Larsen har sammen med Jane Møller Larsen genfortalt historien i 2018 til denne hjemmeside.

Stenen er dækket af grå lav med enkelte pletter en æggeblommegul lav. Mos ses hovedsagelig på nord og nordøstsiden tæt ved jordoverfladen.

Kæmpestenen er 5,5 m bred målt øst til vest. Og 4,0 m bred målt nord til syd. Højden over terræn er 3,3 m, og den måler 15,5 m i omkreds ved jordoverfladen.

I september 2019 blev der gravet og boret ned langs stenens nordside. Stenen begyndte at runde ind 65 cm under terræn, men først 120 cm under terræn stødte boret på den moræneaflejring, stenen nødvendigvis må have fodfæste i. Derved forøges stenens mindsthøjde til 3,3 + 1,2 m = 4,5 m. Benyttes formlen for en omdrejningsellipsoide fås en volumen på 52 kubikmeter og en vægt på 140 tons. Vildmosens kæmpesten er således tæt på at være blandt Danmarks 10 største sten.

Navnet Trolde Sten står på nærliggende infotavle om Store Vildmose og Pindstrup Mosebrug.

Besøg Trolde Sten Biersted

Trolde Sten Biersted befinder sig i Store Vildmose, Biersted Sog i Jammerbugt Kommune. Kæmpestenen ligger i Vendsyssel mellem Aalborg, Aabybro og Brønderslev i den sydlige del af Store Vildmose. Fra Hirtshalsmotorvejen tages afkørsel 9 mod vest ad vej 549 mod Aabybro. Efter Nørhalne svinges mod nord ad Holtebakkevej og siden mod vest ad en grusvej – Ringvejen - ved industribygninger til Pindstrup Mosebrug. Efter godt 500 meter ses stenen mod syd og få hundrede meter længere nede ad grusvejen findes en p-plads med informationstavler og borde/bænkesæt. Her er det oplagt at stille bil eller cykel og få lidt viden om udnyttelsen af tørveforekomsterne i Store Vildmose, før du nærmer dig stenen til fods.

Stenen ligger på privat dyrket mark 200 m fra offentlig vej. Du må spørge markens ejer om lov, hvis du vil gå over sphagnummen for at komme helt hen til kæmpestenen.