GEUS kortlægger geologien omkring Ilulissat

09-07-2024

Geologer fra GEUS og Nalaakkersuisut skal blandt andet se nærmere på ældgammel gnejs, når de i juli tager på feltarbejde for at kortlægge områderne omkring Ilulissat. Det er første gang, at geologien i lige netop den del af Grønland bliver kortlagt i detaljen.

Foto: Colourbox

Hvis du går en tur omkring Grønlands tredjestørste by, Ilulissat, er sandsynligheden for, at du har gnejs under fødderne, ret stor. Det er nemlig den mest almindelige bjergart i området, og for at blive endnu klogere på geologien netop der besøger geologer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) denne sommer byen og oplandet.

Her skal de i samarbejde med Naalakkersuisut (Grønlands regering) på feltarbejde for at kortlægge områdets geologi i målestoksforholdet 1:100.000. Det er ifølge seniorforsker og projektleder Kristine Thrane fra GEUS’ Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer første gang, at området omkring Ilulissat kortlægges i detaljen, og det er en vigtig videnskabelig opgave, hun og kollegaerne skal i gang med:

”Hvis vi gerne vil forstå, hvordan Grønland er dannet og har udviklet sig gennem tiden, er vi nødt til at kortlægge dens geologi. Det er grundforskning, og fundamentet for videre forskning og forståelse af området,” forklarer hun.

Samtidig er arbejdet med til at understøtte efterforskningen af blandt andet mineraler til den grønne omstilling, hvor Grønlands ressourcer kan spille en vigtig rolle i fremtiden.

Puslespillet skal lægges

Besøget i Ilulissat sker som en del af GEUS’ igangværende geologiske kortlægning af hele Grønland. Formålet med feltarbejdet er at få bekræftet det, man allerede ved om geologien i området, samt at få efterprøvet nogle teorier og ikke mindst generere en masse ny viden, der kan bidrage til det samlede billede af, hvorfor landskabet ser ud, som det gør.

For eksempel ved forskerne endnu ikke, præcis hvilken sammenhæng der er mellem områderne nord og syd for den berømte isfjord Kangia, som Ilulissat ligger ved. Måske er der tale om tektoniske plader med forskellige aldre, som er stødt sammen og senere har bevæget sig væk fra hinanden.

”Vi skal finde ud af, hvor gamle de forskellige segmenter af bjergarter i de områder er, og først derefter kan vi lægge puslespillet,” siger Kristine Thrane.

Et helt nyt kort

Der følger en del logistik og grundig planlægning med, når GEUS tager på feltarbejde i Grønland, og i Ilulissat indebærer feltarbejdet, at geologerne bliver fløjet ud i hold på to personer til en række forskellige destinationer. Hvert hold har et udvalgt område, hvor de blandt andet skal udforske terrænet og se både på de helt små detaljer og de større strukturer i landskabet. Derudover indsamler geologerne en masse prøver.

”En del af bjergarterne kender vi til fra tidligere feltarbejder, og vi ved, at området er domineret af orthognejs. Men vi kommer formentlig også til at finde andre bjergartstyper, som vi ikke viste fandtes i området, og det er med til at gøre kortlægningen endnu mere spændende,” siger Kristine Thrane.

Feltarbejdet omkring Ilulissat varer fire uger hen over sommeren 2024 og gentages i sommeren 2025. De mange prøver transporteres til Danmark, hvor de bliver undersøgt og analyseret med avanceret udstyr i GEUS’ laboratorier. Resultaterne kan blandt andet fortælle geologerne, hvilke mineraler der er i området, hvor gamle bjergarterne er, og hvordan de er dannet.

Den nye viden bliver samlet i rapporter og videnskabelige artikler og ikke mindst i et helt nyt kort over områderne omkring Ilulissat. Kortet bliver en del af kortsamlingen over Grønlands geologi i skalaen 1:100.000.

Når Ilulissat-området er kortlagt, fortsætter GEUS og Naalakkersuisut (Grønlands regering) arbejdet med den geologiske kortlægning i andre områder i Grønland.

Ældgammel undergrund

Grønlands geologiske opbygning afspejler en historie, der spænder over næsten fire milliarder år.

Langt den største del af landet udgøres af det, der kaldes grundfjeld, hvoraf det meste er dækket af Indlandsisen.

Området omkring Ilulissat er også grundfjeld og er domineret af bjergarten gnejs, som er dannet for cirka 2,7 milliarder år siden.

Kristine Thrane
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Kristian Svennevig
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977