Data fra 2D og 3D seismiske undersøgelser og dybe boringer er nu gratis tilgængelige i ny portal

06-10-2023

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har netop lanceret en ny online portal, hvor data fra 2D og 3D seismiske undersøgelser samt data fra de dybe efterforsknings- og vurderingsbrønde i Danmark nu er gratis tilgængelige.

Undergrundskort
Kortet viser boringer, 2D seismiske linjer samt 3D seismiske undersøgelser, hvorfra data nu kan downloades gratis fra GEUS’ danske undergrundsportal. Illustration: GEUS

I den nye portal kan frigivne data, der har en nutidsværdi i en størrelsesorden på mange milliarder kroner, nu downloades gratis (for feltdata vil der dog stadig være en håndteringspris). Hermed bliver de enorme mængder data, der er blevet indsamlet i forbindelse med efterforskningen efter olie og gas i Danmark, gjort frit tilgængelige til brug for undersøgelser af den danske undergrund. Disse data vil have stor værdi ved f.eks. planlægningen af geotermiske anlæg eller energiøer, lagring af CO2 (CCS) samt i forbindelse med Power-to-X-teknologier (PtX) og andre formål relateret til den grønne omstilling.

 Portalen giver et samlet overblik over alle data, der er indberettet til myndighederne siden efterforskningsaktiviteterne startede i 1970’erne. GEUS har siden 2022 arbejdet på at gøre så mange af disse data som muligt frit tilgængelige, og indtil videre kan alle dybe efterforsknings- og vurderingsbrønde samt alle bearbejdede data fra 3D seismiske undersøgelser downloades gratis. Det samme gælder for en stor del af de bearbejdede 2D seismiske data indsamlet på land og delvist i de indre danske farvande. GEUS arbejder stadig på at gøre de meget store mængder bearbejdede 2D seismiske data tilgængelige, som er blevet indsamlet i Nordsøen, de indre danske farvande samt omkring Bornholm. Det primære fokus vil indtil videre ligge på områder, hvor der ikke også findes data fra nyere 3D seismiske undersøgelser.

 GEUS’ webshop til køb af undergrundsdata (Frisbee) vil blive nedlagt og vil i løbet af oktober 2023 ikke længere kunne tilgås.

Martin Sønderholm
Specialkonsulent
Geologisk Datacenter