Nina Skaarup tager en runde mere i den grønne omstillings tjeneste

02-11-2023

Nina Skaarup er med virkning fra 1. november genudnævnt som statsgeolog for Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner.

Portræt af Nina Skaarup fra livet og op.
Nina Skaarup (Foto: GEUS).

Nina Skaarup har en ph.d.-grad i geofysik fra Københavns Universitet (2002) og har arbejdet i GEUS siden 1991, hvor hun startede som studentermedhjælper i det daværende GGU. Genudnævnelsen gælder for den kommende periode, der varer 6 år. Nina Skaarup glæder sig til at tage en omgang mere i statsgeologstolen, der kræver både faglig indsigt og menneskelige egenskaber.

”Det mest spændende ved mit arbejde er at samle folk om en fælles opgave, der gør gavn for samfundet – og at man kan se, at folk flytter sig, både fagligt og menneskeligt,” fortæller Nina Skaarup.

De sidste to år har Nina Skaarup og kollegaerne i afdelingen brugt en masse tid på en intensiv dataindsamlingskampagne, der har til formål at bidrage til kortlægning af mulige kommende CO2-lagre. En del af arbejdet er også en stor formidlingsindsats. Det er et arbejde, som Nina Skaarup er stolt af at have bidraget til.

Tidligere fyldte undersøgelser i Grønland relateret til muligheder inden for olie og gas en del, men samfundsbehovene ændrer sig. Nu er det den grønne omstilling, der fylder.

”Det har været sjovt at være med i den transition fra sort til grøn energi. GEUS spiller en vigtig rolle inden for den grønne omstilling, blandt andet ift. monitorering. Det ser jeg kun bliver en større og mere vigtig opgave at løfte i takt med udvikling og etablering af CO2-lagre og anden energilagring i Danmark,” siger Nina Skaarup.

Derudover fortæller Nina Skaarup, at et andet område, som hun forventer vil komme til at fylde mere for hendes afdeling, er jagten på kritiske mineraler. Her fremhæver hun, at GEUS’ geofysiske målemetoder og dataindsamling samt geologiske viden spiller en vigtig rolle, sammen med gode kolleger i andre af GEUS’ afdelinger.

Samarbejde og arbejdsglæde

Nina Skaarup fremhæver det gode samarbejde på tværs af GEUS som en af goderne ved GEUS som arbejdsplads, og som en vigtig komponent i GEUS’ evne til at løfte de fremtidige opgaver. Derudover sætter Nina Skaarup pris på de udviklingsmuligheder, der er i GEUS, og som hendes karriere i GEUS er et eksempel på.

”Det har været et privilegium at have gode muligheder for at udvikle mig som geolog og geofysiker, som leder og som menneske i GEUS. Jeg er glad for fortsat at have den mulighed” fortæller Nina Skaarup.
Noget tyder på, at Nina Skaarups engagement og glæde ved sit arbejde i GEUS er en uudtømmelig kilde, og måske dets udspring skal findes i et samspil mellem mennesker og faglighed.

”Jeg er heldig at arbejde sammen med utroligt dejlige, kloge, kompetente og arbejdsomme mennesker, der både udfordrer og støtter op om hinanden. Det er altid en fornøjelse at komme på arbejde, og jeg glæder mig hver dag,” fortæller Nina Skaarup.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner