Nyt Geoviden:

Kan Danmarks unikke vådområde klare klimaforandringerne?

16-11-2023

Geocenter Danmarks magasin, Geoviden, dykker denne gang ned i tidevand, sedimentbudgetter og havniveaustigninger og ser nærmere på Vadehavets geologi og landskab. I den anledning deler både naturvejledere fra området og forskere fra GEUS og universiteterne i København og Aarhus ud af deres viden om det særlige område.

Vadehavet kan prale med Danmarks største tidevand, som ved Højer tæt på grænsen til Tyskland kan nå to meter. Foto: Dataforsyningen

Vadehavet ligner ikke noget, vi kan se andre steder i Danmark. Med landets største tidevandsforskel, et rigt dyreliv en og slik i store mængder (altså ikke fredagsslik, men blandingen af ler og sand, som er sort og lugter spøjst) er det ikke svært at få øje på, hvad der er særligt ved den sydligste del af den jyske vestkyst. Det store vådområde er så unikt og enestående et sted, at det både er dansk nationalpark og UNESCO Verdensarv, og i det nye nummer af Geoviden kan du komme med på vaden.

I temaet kan du få et indtryk af, hvad Vadehavet er for en størrelse, og få udfoldet historien om, hvordan området blev dannet for bare 8000 år siden efter den seneste istid. Det gør området til et relativt ungt bekendtskab, i hvert fald geologisk set, og vi ser nærmere på landskabet, der består af marsk, tidevandslaguner, tidevandsdyb og barriereøerne med deres storslåede strande – dem, vi kender som Rømø, Mandø, Fanø og Skallingen.

Mennesket og naturen

Sammen med forskere og fagfolk gør Geoviden dig klogere på begreber som f.eks. sedimentbudget, kystklemning og forklarer, hvordan tidevand, strøm, bølger og vind gør, at Vadehavets landskab er i konstant udvikling. De store naturkræfter rykker rundt på sedimenterne, og vadefladerne, der blotlægges to gange i døgnet ved lavvande, tiltrækker millionvis af fugle, der kommer for at tage del i den store buffet bestående af enorme mængder orme og snegle.

Det dynamiske område tiltrækker også i stigende grad turister, og i det hele taget har Vadehavet altid været et sted, hvor samspillet mellem menneske og natur har skullet stå sin prøve. For at kunne udnytte de store marskarealer til landbrug og samtidig beskytte lokalbefolkningen mod vand og storme har vi i tidens løb lavet kystsikring med diger og sluser. Det standser den naturlige udvikling af Vadhavets landskab, og med klimaforandringer og stigende havniveau er det nærliggende at se på, hvordan denne helt særlige del af Danmark vil reagere.

VADEHAVET

HVAD: Vådområde domineret af
tidevand og sand.
HVOR: Fra Ho Bugt nord for Esbjerg
i Danmark til Den Helder i Holland.
SAMLET AREAL: 11.500 km2
UDSTRÆKNING: 500 km.
STATUS: Dansk nationalpark (1.466
km²) og UNESCO Verdensarv.

Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977

Om Geoviden

Geoviden udgives af Geocenter Danmark og er målrettet undervisningen i gymnasierne. Bladet udkommer tre gange om året, er gratis for alle, og abonnementer kan tegnes på geoviden.dk/abonnent/. Her kan man også læse bladet og finde ekstramateriale.

Geocenter Danmark, der udgiver Geoviden, er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum, begge ved Københavns Universitet.

Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Læs mere på geocenter.dk