Grønlands Råstofportal relanceres

03-11-2023

Greenmin.gl, der er Grønlands Råstofportal og indgangsportal til et hav af informationer om råstoffer og forekomster i Grønland, fremstår flot efter grundig gennemgang.

Grønlands Råstofportal. (Foto: Christian Brogaard Pedersen, GEUS).

Geologisk Datacenter i GEUS har efter omfattende arbejde og i samarbejde med relevante myndigheder og faggrupper relanceret Grønlands Råstofportal.

Greenmin.gl indeholder information om Grønlands geologi og informationer om dets naturlige ressourcer, som kan anvendes af efterforskningsvirksomheder, forskere, undervisere og alment interesserede.

Portalen er blevet omstruktureret, data og kort er blevet opfrisket, brugerfladen har fået en tur med støvkosten, søgemulighederne er blevet forbedrede og der er skabt bedre adgang til download af data og kort med dokumentation, metadata m.m.

Greenmin.gl gør det muligt at tage mere informerede beslutninger om råstofprojekter, kortlægning og ikke mindst at bidrage til den bæredygtige udvikling i Grønland ved at tilbyde:

  • Omfattende databaser: Adgang til søgbare informationer om råstofdata.
  • Interaktive kort: Udforsk råstoflokaliteter med detaljerede geologiske kort.
  • Videnskabelig baggrundsinformation: Tilgå den geologiske baggrundsinformation i den omfattende litteratur om Grønland.
Christian Brogaard Pedersen
Digital innovationsansvarlig
Geologisk Datacenter